STRUCTURA OFICIALA A COMPANIEI

 • APAVIL S.A.  este societate pe actiuni, cu capital integral de stat, toate actiunile fiind detinute de unitatile administrativ teritoriale, membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intracomunitara APA Valcea.
 • Obiectul de activitate al Societatii va fi operarea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare a carui gestiune ii este delegata “Serviciile”, conform Contractului de Delegare, in aria delegarii respectivului contract, precum si realizarea programelor de investitii locale si judetene in domeniul alimentarii cu apa si al canalizarii.
 • Societatea isi desfasoara activitatea exclusiv pentru Autoritatile Locale care i-au delegat, prin Asociatie, gestiunea serviciului de alimentare cu apa si canalizare.

ACTIVITATE

 • DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE – Cod CAEN 360 Captarea, tratarea si distributia apei.
 • ACTIVITATEA PRINCIPALA – Cod CAEN 3600 Captarea, tratarea si distributia apei.

ORGANELE DE CONDUCERE ALE SOCIETATII

 • AGA – Asociatia Generala a Actionarilor
 • Consiliul de Administratie
 • Directorul general
 • Directorul tehnic-exploatare
 • Directorul comercial
 • Directorul economic
 • Societatea este administrata de Consiliul de Administratie format dintr-un numar de cinci adminstratori, dintre care trei desemnati de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea si doi de catre Consiliul Judetean Valcea.
 • Adunarea generala a actionarilor este formata din reprezentantii alesi ai Consiliului Judetean Valcea si Consiliului Local al Municipiului Rm.Vâlcea în calitate de actionari majoritari ai societatii si nu pot fi schimbati decât de acestea.
 • Adunarea Generala a Actionarilor constituita din reprezentanti ai actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice în conditiile si în limitele stabilite.
 • Societatea este administrata în sistemul unitar prevazut de Legea nr.31/1990, a societatilor comerciale cu modificarile ulterioare.
 • Componenta consiliului de administratie este desemnata de catre adunarea generala ordinara a actionarilor. Consiliul de administratie este condus de Presedinte.
 • Sediul social al societatii este in Ramnicu Valcea, Str. Carol I nr. 3-5.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Regulament de organizare si functionare a Consiliului de Administratie al societatii APAVIL S.A.

Codul Etic al Consiliului de Administratie

Plan de administrare 2023-2027

Plan de administrare 2018-2022

ECHIPA MANAGERIALA

DIRECTOR GENERAL – ing. Ion Florescu

Vizualizare CV

Decizia CA nr. 63 din 28.11.2022 privind numirea Directorului General la Societatea Apavil S.A.

Decizia CA nr. 40 din 31.08.2020 de numire a Directorului General Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 52 din 11.12.2020 privind numirea Directorului General la Societatea Apavil S.A.

Decizia CA nr. 18 din 14.04.2022 de numire a Directorului General Provizoriu la Societatea Apavil SA

DIRECTOR TEHNIC-EXPLOATARE – sing. David Borleanu

Vizualizare CV

Decizia CA nr. 108 din 27.12.2023 de numire a Directorului Tehnic-Exploatare la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 72 din 30.08.2023 de numire a Directorului Tehnic-Exploatare Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 25 din 19.04.2023 de numire a Directorului Tehnic-Exploatare Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 24 din 19.04.2023 privind incetarea Contractului de mandat nr. 30169 din 01.11.2022 al Directorului Tehnic-Exploatare Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 11 din 28.02.2023 privind prelungirea duratei mandatului Directorului Tehnic-Exploatare Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 50 din 31.10.2022 de numire a Directorului Tehnic-Exploatare Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 96 din 30.10.2018 numire a Directorului Tehnic-Exploatare

DIRECTOR COMERCIAL – ing. Constantin Tudora

Vizualizare CV

Decizia CA nr. 110 din 27.12.2023 de numire a Directorului Comercial la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 75 din 30.08.2023 de numire a Directorului Comercial Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 28 din 19.04.2023 de numire a Directorului Comercial Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 27 din 19.04.2023 privind incetarea Contractului de mandat nr. 30170 din 01.11.2022 al Directorului Comercial Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 12 din 28.02.2023 privind prelungirea duratei mandatului Directorului Comercial Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 53 din 31.10.2022 de numire a Directorului Comercial Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 97 din 30.10.2018 numire a Directorului Comercial

DIRECTOR ECONOMIC – ec. Nicoleta Bâlă

Vizualizare CV

Decizia CA nr. 106 din 27.12.2023 privind numirea Directorului Economic la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 92 din 19.10.2023 privind numirea Directorului Economic Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 52 din 16.06.2023 privind numirea Directorului Economic Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 51 din 16.06.2023 privind incetarea contractului de mandat al Directorului Economic Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 23 din 19.04.2023 cu privire la prelungirea cu doua luni a duratei mandatului Directorului Economic Provizoriu

Decizia CA nr. 70 din 15.12.2022 numire a Directorului Economic Provizoriu la Societatea Apavil SA

Decizia CA nr. 21 din 02.04.2019 numire a Directorului Economic

Organigrama

Regulament de organizare si functionare