Nr.crt.

Produs/serviciu

Pret/tarif fara TVA

Pret/tarif

cu TVA (9%)

1

Apa potabila

3,89

4,24

2

Canalizare-epurare

3,43

3,74

 

Nr. crt.

Tip documentatie

Tarif fara TVA (lei)

Total cu TVA (19%)

1.

Proiect si Aviz pentru bransament apa

248.74

296

2.

Proiect si Aviz pentru racord canal

248.74

296

3.

Proiect si Aviz pentru bransament apa si racord canal

369.75

440

4.

Proiect si Aviz pentru separare de consum apa

248.74

296

5.

Proiect pentru extindere retea apa+bransament apa  (in functie de complexitatea proiectului) 4% din valoarea de C+M a lucrarii dar nu mai putin de)

369.75

440

6.

Proiect pentru extindere retea canalizare+racord canal (in functie de complexitatea proiectului) 6% din valoarea de C+M a lucrarii dar nu mai putin de)

369.75

440

7.

Proiect pentru extindere/deviere retea apa (in functie de complexitatea proiectului) 4% din valoarea de C+M a lucrarii, dar nu mai putin de

369.75

440

8.

Proiect pentru extindere/deviere retea canal (in functie de complexitatea proiectului) 6% din valoarea de C+M a lucrarii, dar nu mai putin de

369.75

440

9.

Aviz amplasament pentru emiterea autorizatiei de construire pentru locuinte, hale industriale, blocuri locuinte sau alte constructii, bransamente electrice, gaze, termice

84.03

100

10.

Aviz amplasament, pentru emiterea autorizatiei de construire pentru drumuri, extinderi retele electrice, termice sau de gaze sau avize trasare retele apa si canalizare

84.03

100

11.

Aviz tehnic complet – apa si canalizare, cu proiecte tehnice intocmite de terti si depuse la

APAVIL SA (analizate/completate-dupa caz)

217.65

259

12.

Aviz de principiu si solutie tehnica, date tehnice pentru retele apa si canalizare in vederea intocmirii proiecteleor tehnice de terti si depuse la APAVIL SA

84.03

100

13.

AVIZ DE CONFORMITATE DIN PARTEA OPERATORULUI – pentru documentatii tehnice intocmite in faza de studiu de fezabilitate in vederea accesarii de fonduri de finantare prin PNDR 2014-2020 – in raport cu proiectele ce se deruleaza prin POIM 2014-2010

369.75

440

14.

Tarif intocmire documentatie pentru introducere bransament individual de apa rece prin distribuitor la persoane fizice in blocuri de locuinte-pentru scari de bloc sau apartamentedintr-un condominiu cu maxim 5 apartamente pe scara/condominium/imobil

-1 bransamente

-2 bransamente

-3 bransamente

-4 bransamente

-5 bransamente

248.74

336.97

425.21

512.61

601.68

296

401

506

610

716

15.

Tarif pentru intocmire doumentatie (proiectare) pentru instalatiile interioare de apa din condominii in vederea contractarii si facturarii individuale pe apartamente:

14.1. Distributie orizontala

14.2. Distributie verticala

10% din valoarea C+M a lucrarii

10% din valoarea C+M a lucrarii

16.

Tarif pentru avizarea documentatiei pentru separarea de consum la instalatiile interioare de apa din condominii in vederea contractarii si facturarii individuale pe apartamente:

15.1. Distributie orizontala

15.2. Distributie verticala

601.68

512.61

716

610

17.

Intocmire documentatie privind emiterea autorizatiei de alimentare cu apa si evacuare ape uzate pentru:

-Agenti economici si institutii publice (evacuare ape menajere)

-Agenti economici (evacuare ape menajere si industriale)

442.02

526

18.

Autorizatie de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, insdustriale si pluviale in sistemul de canalizare al localitatilor aferente (dupa caza) pentru agenti economici care evacueaza ape uzate menajere si ape uzate industriale (Q med zilnic evacuate = < 11/s)

176.47

210

19.

Autorizatie de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industruiale si pluviale in sistemul de canalizare al localitatilor aferente (*dupa caz) pentru agenti economici care evacueaza ape uzate menajere si ape uzate industriale (1 l/s

176.47

210

20.

Autorizatie de alimentare cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industruiale si pluviale in sistemul de canalizare al localitatilor aferente (*dupa caz) pentru agenti economici care evacueaza ape uzate menajere si ape uzate industriale (Q med zilnic evacuat=<5 l/s)

176.47

210

21.

Autorizatie modificatoare

176.47

210

22.

Act Aditional la Autorizatie

44.54

53

23.

Autorizatie privind alimentarea cu apa fara evacuare

44.54

53

24.

Emitere accept vidanjare

44.54

53

25.

Acord din punct de vedere al impactului unor obiective de investitii sau lucrari asupra sistemului de alimentare cu apa si de canalizare

84.03

100

26.

Taxa de redepunere a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare pentru care APAVIL SA este operator

44.54

53

27.

Tarif eliberare copie documente din arhiva de avize/mediu

9.24

11

28.

Taxa autorizatie de agreere (pentru detinatorii de utilaje care pot efectua vidanjari in zona de operare a Operatorului

44.54

53

29.

Executie bransament apa si racord canalizare

Conform deviz estimativ

Nota 1: Pentru avizele de trasare retele (gaze, telefonie, electrice, modernizari drumuri), se aplica o taxa de 10% din valoarea tarifului de la punctul 9 (aviz amplasament), pentru fiecare plansa (in situatia in care documentatia include mai mult de o plansa)

NOTA 2:

• Achitarea contravalorii documentatiilor (proiectelor) de face in avans, concomitent cu lansarea comenzii (numerar sau cu ordin de plata)

• Achitarea proiectelor de la punctele 5,6,7,8 se va face in doua ETAPE:

  1. AVANS - 440 LEI
  2. Diferenta contravaloarii proiectelor pana la 4% respectiv 6%, din valoarea investitiei, se va incasa la predarea proiectului.

Incepand cu punctul 11-15, sunt aprobate tarife pentru serviciile conexe in vederea punerii in aplicare a Protocolului incheiat intre ministere, fata de investitiile propuse spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020 , de punere in aplicare a LEGII Nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 .

• Punctele 16-25 sunt aprobate in temeiul ART. 18 din Legea apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, unde se precizeaza ca :

Utilizatorii de apă, amplasaţi pe teritoriul localităţilor sau pe platformele industriale, pot evacua apele uzate în reţelele de canalizare publică sau în cele ale platformelor industriale numai cu acceptul şi cu respectarea condiţiilor stabilite de deţinătorul acestor reţele şi numai dacă staţiile de epurare finală ale localităţilor sau platformelor industriale respective au profil tehnologic necesar şi capacităţi disponibile. În toate cazurile este obligatorie preepurarea locală a apelor uzate provenite de la aceşti utilizatori”.

 

Nr.crt.

Produs/serviciu

Pret/tarif fara TVA

Pret/tarif

cu TVA (19%)

1

Tarif demontat, verificat si reparat contori apa rece din vina consumatorului

180.67

215.00

2

Tarif demontat/montat contoare apa rece

100.00

119.00

NR.

CRT.

Serviciu

Tarif fara

TVA

Tarif cu TVA (19%)

1.

AUTOVIDANJA MAN

VL 06 APA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

.

.

20.58

122.29

190.29

202.35

.

.

24.49

145.53

226.45

240.80

2.

AUTOVIDANJA MAN

VL 25 APA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

.

.

16.93

114.78

185.60

200.88

.

.

20.15

136.59

220.86

239.05

3.

AUTOVIDANJA MERCEDES

VL 06 ACV VL 12 ACV

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

.

.

20.10

101.98

166.25

226.15

.

.

23.92

121.36

197.84

269.12

4.

AUTOVIDANJA MAN

VL 06 KUD

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

.

.

11.20

47.81

112.08

171.98

.

.

13.33

56.89

133.38

204.66

5.

AUTOVIDANJA MAN

VL 16 APA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif practicat pentru terti la nivel de municipiu:

Lei/cursa la 1/2 din capacitate

Lei/cursa pentru intreaga capacitate

.

.

7.90

46.15

95.41

. .

166.21

213.91

.

.

9.40

54.92

113.54

.

. 197.79

254.55

6.

AUTOVIDANJA MAN

VL 26 RDA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

.

.

8.80

42.02

78.81

.

.

10.47

50.00

93.78