Nr.crt.

Produs/serviciu

Pret/tarif fara TVA

Pret/tarif

cu TVA (9%)

1

Apa potabila

4.99

5.44

2

Canalizare-epurare

5.24

5.71

 
Nr. crt. Denumire tarif fara TVA cu TVA 19%
1 Proiect si Aviz pentru bransament apa 409,96 487,85
2 Proiect si Aviz pentru racord canal 409,96 487,85
3 Proiect si Aviz pentru bransament apa si racord canal 516,04 614,09
4 Proiect si Aviz pentru separare de consum apa 409,96 487,85
5 Proiect pentru extindere/deviere retea apa+bransament apa  (in functie de complexitatea proiectului) 4% din valoarea de C+M a lucrarii dar nu mai putin de) 516,04 614,09
6 Proiect pentru extindere/deviere retea canalizare+racord canal (in functie de complexitatea proiectului) 6% din valoarea de C+M a lucrarii dar nu mai putin de) 516,04 614,09
7 Aviz amplasament pentru emiterea autorizatiei de construire pentru locuinte, hale industriale, blocuri locuinte sau alte constructii, bransamente 222,37 264,62
8 Aviz tehnic complet – apa si canalizare, cu proiecte tehnice intocmite de terti si depuse la APAVIL SA 313,95 373,60
9 Aviz de principiu si solutie tehnica, date tehnice pentru retele apa si canalizare in vederea intocmirii proiecteleor tehnice de terti si depuse la APAVIL SA 222,37 264,62
10 Tarif intocmire documentatie pentru introducere bransament individual de apa rece prin distribuitor la persoane fizice in blocuri de locuinte-pentru scari de bloc sau apartamentedintr-un condominiu cu maxim 5 apartamente pe scara/condominium/imobil
-1 bransamente 409,96 487,85
-2 bransamente 520,91 619,88
-3 bransamente 631,85 751,90
-4 bransamente 741,16 881,97
-5 bransamente 853,05 1015,13
11 Tarif pentru avizarea documentatiei pentru separarea de consum la instalatiile interioare de apa din condominii in vederea contractarii si facturarii individuale pe apartamente:
11.1- Distributie orizontala 853,05 1015,13
11.2- Distributie verticala 741,16 881,98
12 Taxa de redepunere a documentatiei pentru obtinerea Autorizatiei privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale si pluviale in sistemul de canalizare pentru care APAVIL SA este operator 66,63 79,29
13 Tarif eliberare copie documente din arhiva de avize/mediu 22,50 26,77

NOTA:

Achitarea contravalorii documentațiilor (proiectelor) se face in avans, concomitent cu lansarea comenzii (numerar sau cu ordin de plata)

Pentru avizele de trasare retele (gaze, telefonie, electrice, modernizari de drumuri), se aplica o taxa de 10% din valoarea tarifului de la punctul 9 (aviz de amplasament), pentru fiecare plansa (in situatia in care documentatia include mai mult de o plansa).
 

Nr.crt.

Produs/serviciu

Pret/tarif fara TVA

Pret/tarif

cu TVA (19%)

1

Tarif demontat, verificat si reparat contori apa rece din vina consumatorului

180.67

215.00

2

Tarif demontat/montat contoare apa rece

100.00

119.00

Începând cu data de 21 februarie 2022, solicitările de vidanjare vor fi aprobate numai după achitarea acestui serviciu. Valoarea prestației va fi calculată conform tarifelor publicate pe site-ul societății www.apavil.ro și va fi comunicată solicitantului în maxim 2 zile lucratoare de la data depunerii cererii la sediul societății – str. Carol I nr.3-5, Rm. Vâlcea sau prin e-mail: apavil@apavil.ro . De asemenea, solicitantul are posibilitatea să opteze pentru vidanjă sau hidrojet.

NR.

CRT.

Serviciu

Tarif fara

TVA

Tarif cu TVA (19%)

1.

HIDROJET MAN

VL 06 APA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

.

.

28.88

170.23

278.60

324.82

.

.

34.37

202.57

331.53

386.54

2.

HIDROJET MAN

VL 25 APA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

.

.

22.53

162.71

252.50

296.77

.

.

26.81

193.62

300.48

353.16

3.

AUTOVIDANJA MERCEDES

VL 06 ACV; VL 12 ACV

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

.

.

20.10

101.98

166.25

226.15

.

.

23.92

121.36

197.84

269.12

4.

HIDROJET MAN

VL 06 KUD

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

.

.

22.73

71.90

134.91

202.11

.

.

27.05

85.56

160.54

240.51

5.

AUTOVIDANJA MAN

VL 16 APA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif practicat pentru terti la nivel de

municipiu:

Lei/cursa la 1/2 din capacitate

Lei/cursa pentru intreaga capacitate

.

.

9.30

70.59

127.88

.

203.44

267.38

.

.

11.07

84.00

152.18

.

.

242.09

318.18

6.

AUTOVIDANJA MAN

VL 26 RDA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

.

.

10.33

72.54

118.91

.

.

12.29

86.32

141.50

Tarife utilizate pentru prestările efectuate terțior sâmbăta, duminica și în sărbatori legale.

NR.

CRT.

Serviciu

Tarif fara

TVA

Tarif cu TVA (19%)

5.

AUTOVIDANJA MAN

VL 16 APA

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif practicat pentru terti la nivel de

municipiu:

Lei/cursa la 1/2 din capacitate

Lei/cursa pentru intreaga capacitate

.

.

14.24

141.89

202.63

.

284.55

416.23

.

.

16.94

168.85

241.13

.

.

338.61

495.31

3.

AUTOVIDANJA MERCEDES

VL 06 ACV

Tarif lei/km

Tarif stationare(lei/ora)

Tarif vidanjare (lei/ora)

Tarif desfundare canal (lei/ora)

Tarif practicat pentru terti la nivel de

municipiu:

Lei/cursa la 1/2 din capacitate

Lei/cursa pentru intreaga capacitate

.

.

28.60

208.20

268.78

302.33

.

.

563.39

697.78

.

.

34.03

247.76

319.85

359.77

.

.

670.43

830.36