CE TREBUIE SA STITI DESPRE FACTURA?

 • DATA FACTURARII reprezinta data la care factura a fost emisa.
 • DATA SCADENTA reprezinta termenul pana la care factura dumneavoastra trebuie achitata;
 • COD CLIENT: reprezinta codul prin care dumneavoastra sunteti identificati in baza noastra de date;
 • CONTRACT: numarul contractului care este incheiat intre dumneavoastra si APAVIL SA;
 • DENUMIRE PRODUS SAU SERVICII:
 • Apa potabila: apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare;
 • Canal apa potabila: reprezinta 85% din consumul de apa facturata si evacuata la reteaua publica de canalizare pentru persoane fizice si 100% pentru agenti economici;
 • Canal apa meteorica: se calculeaza in functie de suprafata construita si neconstruita care este mentionata in contract;
 • Epurare apa uzata: reprezinta 100% din apele de canalizare epurate;
 • MAJORARI: sunt calculate pentru facturile achitate dupa data scadentei mentionata pe factura;
 • PRET UNITAR: pretul / tariful pentru 1 mc. de apa si canal;

CANTITATE

 • Pentru clientii cu apometru cantitatea este stabilita conform citirii apometrului si reprezinta difrerenta dintre indexul nou si indexul anterior.
 • Pentru clientii fara apometru cantitatea se stabileste in sistem pausal.
 • Total de plata: reprezinta soldul dumneavoastra la data emiterii facturii curente.

MODALITATI DE PLATA A FACTURII:

 • In numerar la casieriile din str. Carol nr 3-5 si str. Dacia nr 4;
 • Prin ordin de plata in contul specificat pe factura;
 • Prin intermediul agentilor de teren la data primirii facturii
 • Prin alte modalitati de plata:

CAND TREBUIE SA PLATITI FACTURA?

 • Dumneavoastra aveti obligatia achitarii integrale a facturii pana la data scadenta indicata pe factura.
 • Potrivit legii, factura trebuie achitata in maxim 45 de zile de la emiterea acesteia. Plata se poate face in numerar la ghiseele Casieriilor APAVIL SA din str. Carol I nr.3-5 / str. Dacia nr.4 sau prin transfer bancar in conturile indicate pe factura.
 • Penalitatile sunt consecintele legale ale intarzierii platii si se aplica incepand cu prima zi de intarziere dupa data scadenta.

DACA NU PRIMITI FACTURA?

 • Neprimirea facturii nu constituie motiv pentru neplata. Pentru a beneficia de o copie a facturii ne puteti contacta la nr. de telefon 0350 419 526 int. 201, 204, 207, 210, sau la serviciul Facturare, Str. Dacia nr. 4.
 • Nu ne asumam raspunderea pentru transmiterea facturii la o adresa eronata, in cazul in care adresa a fost comunicata de dumneavoastra eronat.
 • Va informam ca factura circula fara semnatura si stampila conform legii 571/2003 art 155 alin 6.