CE TREBUIE SA STITI DESPRE FACTURA?

 • DATA FACTURARII reprezinta data la care factura a fost emisa.
 • DATA SCADENTA reprezinta termenul pana la care factura dumneavoastra trebuie achitata;
 • COD CLIENT: reprezinta codul prin care dumneavoastra sunteti identificati in baza noastra de date;
 • CONTRACT: numarul contractului care este incheiat intre dumneavoastra si APAVIL SA;
 • DENUMIRE PRODUS SAU SERVICII:
 • Apa potabila: apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare;
 • Canal apa potabila: reprezinta 85% din consumul de apa facturata si evacuata la reteaua publica de canalizare pentru persoane fizice si 100% pentru agenti economici;
 • Canal apa meteorica: se calculeaza in functie de suprafata construita si neconstruita care este mentionata in contract;
 • Epurare apa uzata: reprezinta 100% din apele de canalizare epurate;
 • MAJORARI: sunt calculate pentru facturile achitate dupa data scadentei mentionata pe factura;
 • PRET UNITAR: tariful pentru 1 mc. de apa si canal aprobat de ANRSC si Consiliul Local Rm.Valcea;

CANTITATE

 • Pentru clientii cu apometru cantitatea este stabilita conform citirii apometrului si reprezinta difrerenta dintre indexul nou si indexul anterior.
 • Pentru clientii fara apometru cantitatea se stabileste in sistem pausal.
 • Total de plata: reprezinta soldul dumneavoastra la data emiterii facturii curente.

MODALITATI DE PLATA A FACTURII:

 • In numerar la casieriile din str. Carol nr 3-5 si str. Dacia nr 4;
 • Prin ordin de plata in contul specificat pe factura;
 • Prin intermediul agentilor de teren la data primirii facturii
 • Prin alte modalitati de plata:

CAND TREBUIE SA PLATITI FACTURA?

 • Dumneavoastra aveti obligatia achitarii integrale a facturii pana la data scadenta indicata pe factura.
 • Potrivit legii, factura trebuie achitata in maxim 45 de zile de la emiterea acesteia. Plata se poate face in numerar la ghiseele Casieriilor APAVIL SA din str. Carol I nr.3-5 / str. Dacia nr.4 sau prin transfer bancar in conturile indicate pe factura.
 • Penalitatile sunt consecintele legale ale intarzierii platii si se aplica incepand cu prima zi de intarziere dupa data scadenta (conform Regulamentului serv. de alimentare cu apa si canalizare art. 262 aprobat prin Hotararea Cons Local nr. 24/2008).

DACA NU PRIMITI FACTURA?

 • Neprimirea facturii nu constituie motiv pentru neplata. Pentru a beneficia de o copie a facturii ne puteti contacta la nr. de telefon 0350 419 526 int. 210, sau la serviciul Facturare, Str. Dacia nr. 4.
 • Nu ne asumam raspunderea pentru transmiterea facturii la o adresa eronata, in cazul in care adresa a fost comunicata de dumneavoastra eronat.
 • Va informam ca facture circula fara semnatura si stampila conform legii 571/2003 art 155 alin 6.