Descriere proiect
  • ”În urma aderării la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu.
  • În acest context, preocuparea permanentă pentru creşterea calităţii serviciilor furnizate a determinat operatorul S.C. Apavil S.A. să continue eforturile de modernizare a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, inițiate în cadrul proiectului ISPA, care a vizat reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în municipiul Râmnicu Vâlcea și care a fost finalizat cu succes în anul 2011.
  • Astfel, extinderea investiţiilor pentru toate localităţile aflate în aria de operare a Apavil a devenit posibilă prin intermediul finanțării nerambursabile puse la dispoziție în cadrul Fondului de Coeziune, prin Programul Operaţional Sectorial (POS) ”Mediu”.
  • POS Mediu este cel mai important program de asistență financiară în domeniul protecției mediului, în cadrul căruia sunt finanțate proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare, managementul deșeurilor, reabilitarea terenurilor poluate istoric, reabilitarea sistemelor de termoficare învechite, conservarea naturii, protecția împotriva inundațiilor și a eroziunii costiere.
  • În cadrul Axei Prioritare 1 a POS Mediu - “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată” - , Apavil derulează Proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, conform Contractului de Finanţare nr. 122765 din 24.10.2011, semnat între Ministerul Mediului şi Schimbarilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu şi SC Apavil SA, în calitate de Beneficiar.
  • Proiectul se derulează în perioada 2011 - 2015 și presupune investiții pentru îmbunătățirea proceselor de captare, tratare și distribuție a apei potabile și pentru colectarea și epurarea apelor uzate în zonele acoperite de operatorul regional Apavil Vâlcea, în conformitate cu Directivele Uniunii Europene în sectorul de apă și apă uzată.
  • Valoarea totală a Proiectului este de 395.637.618 lei, din care, valoarea eligibilă, conform POS Mediu, este de 362.177.357 lei.
  • Structura responsabilă pentru implementarea Proiectul POS Mediu, la nivelul Beneficiarului SC Apavil SA Vâlcea, este Unitatea de Implementare Proiecte (UIP), care este formată din specialiști cu experienţă relevantă în domeniile tehnic, financiar, juridic, mediu, achiziţii și publicitate. Sarcina membrilor UIP este de a asigura un management performant al Proiectului, în vederea utilizării în mod eficient a fondurilor comunitare.
  • Organismul de monitorizare desemnat pentru proiectul ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” este Organismul Intermediar Regiunea 3 Sud Muntenia Piteşti.
Sunteti aici: Prezentare