Măsuri privind prevenirea răspândirii COVID-19 pe perioada

stării de alertă instituită cu data de 15.05.2020În vederea respectării unor măsuri de prevenție și protecție a sănătății și integrității atât a angajaților noștri, cât și a publicului, vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 15.05.2020, activitatea APAVIL SA se realizează în programul normal de lucru, însă fluxul de acces a fost modificat.

Accesul publicului în sediile societății din str. Carol I nr 3-5, respectiv str. Dacia nr. 4, precum și la celelalte puncte de lucru este posibil cu îndeplinirea obligatorie a următoarelor măsuri: purtarea măștii de protecție, astfel încât nasul și gura să fie acoperite; dezinfectarea mâinilor cu dezinfectantul pus la dispoziţie de societate; verificarea temperaturii la intrarea în clădire de către persoana desemnată; menținerea distanței sociale de minimum 1,5 metri.

Indiferent de modul de comunicare cu publicul, oferirea serviciilor de cea mai înaltă calitate rămâne prioritatea noastră.I. CITIREA CONTOARELOR

Au fost reluate operațiunile de citire a contoarelor (apometrelor) prin intermediul încasatorilor cititori, însă vă încurajăm și vă recomandăm ca în perioada următoare să transmiteți indexul autocitit, în perioada 25-31 a lunii, astfel:

În cazul în care citirea nu poate fi efectuată din diverse motive/ lipsa comunicării indexului, serviciile furnizate vor fi facturate estimat fie ca medie a consumurilor facturate anterior utilizatorului (media pe ultimele trei luni sau 12 luni, în funcție de evidența citirilor efectuate de către reprezentantul Apavil SA), fie calculat în funcție de cantitatea înregistrată de contorul utilizatorului într-o lună similară a anului precedent. Regularizarea consumului se va face după citirea contorului de către reprezentanții Apavil SA.


II. DISTRIBUIREA FACTURILOR

Au fost reluate operațiunile de distribuire/ încasare facturi prin intermediul încasatorilor cititori, însă vă încurajăm și vă recomandăm ca în perioada următoare să vă creați cont accesând site-ul societății www.apavil.ro, secțiunea Portal Clienți.

Datele accesibile din această secțiune sunt: datele legate de facturile emise, obținerea facturilor în format electronic, precum și plata online a acestora.

Alte modalități de a intra în posesia facturilor:

In masura in care clienții care nu au optat pentru nici una din modalitatile prezentate anterior, facturile vor fi distribuite în funcție de evoluția situației.


III. PLATA FACTURILOR

Plata facturilor se poate realiza prin următoarele modalități:

Clienții pot efectua plăți estimative folosind codul de bare existent pe facturile emise anterior.


IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FURNIZARE/ PRESTARE

Operațiunile de încheiere contracte și comunicare clienți se derulează la sediile societății, precum și prin corespondență electronică și telefonică.

Actele necesare pentru încheierea contractelor de furnizare/ prestare, pot fi depuse la registratura societății din str. Carol I, la sediul din strada Dacia sau pot fi transmise prin e-mail la adresa contractare@apavil.ro. Relații pot fi obținute telefonic, la numărul: 0350 419 526 interior 302, 309, 310, 312.


V. EMITEREA AVIZELOR TEHNICE

Documentatiile necesare pentru emiterea avizelor tehnice de specialitate vor fi transmise atat in format electronic Click aici cat si imprimat (listat) pe suport de hartie, la registratura unitatii. Documentele necesare pentru obtinerea avizelor si formularul de cerere sunt disponibile pe site-ul societatii la sectiunea Relatii client/Cereri tip, dar si la registratura APAVIL SA. Avizele pot fi eliberate si in format electronic, dupa achitarea taxelor prin una din metodele de plata mentionate, dar si de la registratura societatii in original.

In mod obligatoriu, in textul email-ului se vor mentiona datele de contact ale solicitantului, in vederea validarii documentatiei de avizare si emiterii facturii pentru taxele de aviz.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la nr. de telefon 0250/739580 – interior 20, pentru Serviciul Tehnic.

Program eliberare avize: Luni – Joi:  07:30 – 09:30; 13:00 – 14:30     Vineri: 7:30 – 10:00


VI. EXECUTIA BRANSAMENTELOR SI A RACORDURILOR

Bransamentele si racordurile se vor executa, coroborat cu lucrarile de mentenanta la nivelul ariei de operare, respectiv cu disponibilitatea utilajelor in contextul actual.


VII. TRANSMITEREA DE PETIȚII

APAVIL SA pune la dispoziția clienților următoarele canale de comunicare pentru transmiterea petițiilor/solicitărilor:

  • E-mail: apavil@apavil.ro

  • Fax: 0250 738 903 sau 0350 419 525

  • Registratura: 0250 739 580 interior 29 (de luni până joi, între orele 0800- 1530 și vineri între orele 0800- 1300)

Pentru probleme legate de modul de facturare /contractare vă puteți adresa:

  • Serviciul Facturare: 0350 419 526 interior 101, 201, 204, 207, 210 (de luni până joi, între orele 0800- 1530 și vinerea, între orele 0800- 1300)

  • Serviciul Contractare: 0350 419 526 interior 302, 309, 310, 311, 312 (de luni până joi, între orele 0800- 1530 și vineri între orele 0800- 1300)

  • Poșta: Apavil SA, strada Carol I, nr 3-5, Rm Vâlcea, jud.Vâlcea.VIII. SEMNALAREA DE DISFUNCȚIONALITĂȚI TEHNICE

Pentru a transmite eventualele disfuncționalități ale sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare, clienții sunt rugați să sune la Dispeceratul Central, telefon0250 820 010 și 0350 802 160  (program permanent).

APAVIL SA întreprinde toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea furnizarii/prestării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

În perioada următoare nu vor fi executate debranșări sau lucrări care să ducă la sistarea furnizării serviciilor, excepție făcând situațiile neprevăzute.

Pentru o informare corectă privind activitatea/ acțiunile societății accesați www.apavil.ro !APAVIL SA recomandă clienților săi să consume cu încredere apa de la robinet, calitatea acesteia fiind strict monitorizată! Spălatul pe mâini cu apă si săpun este metoda cea mai sigură de prevenire a imbolnăvirilor!Online e mai sigur, asa ca #staiacasa si ai grija de tine și ai tăi!

Va multumim pentru intelegere si va asiguram de colaborarea noastra!

APAVIL SA