SEDIUL CENTRAL

 • Telefon: 0350802161, 0350419526
 • Fax: 0250738903, 0350419525
 • CIF: RO 16468149
 • Certificat de inmatriculare/inregistrare: J38/522/2004
 • Capital social subscris si varsat: 8569540,90
 • Cod IBAN (BCR Valcea): RO10RNCB0263028903410003
 • Cod IBAN (Trezoreria Valcea): RO84TREZ6715069XXX001033
 • Emailapavil@apavil.ro
 • Websitewww.apavil.ro

OBIECTUL DE ACTIVITATE PE DOMENII

 • Captarea, tratarea si distributia apei potabile;
 • Colectarea si tratarea apelor uzate;
 • Alte lucrari de constructii, dintre care:
  • Lucrari de constructii pentru transport prin conducte
  • Lucrari anexe amenajarilor urbane
  • Alte lucrari specific pentru constructii
  • Alte lucrari de instalatii si de constructii auxiliare

PIATA AFACERILOR

Operator regional pentru piata municipala si judeteana.