COMUNICAT DE PRESĂ

Ca urmare a apariției în data de 14 iunie 2020, într-o publicație online, a unui material prin care se aduc grave acuzații Societății Apavil SA fără a se solicita un punct de vedere al reprezentantului acesteia, ne vedem obligați față de locuitorii municipiului Rm. Vâlcea să lămurim câteva aspecte:

 • - Societatea Apavil SA deține autorizație sanitară de funcționare, în vigoare, a sistemului public de alimentare cu apă potabilă pentru municipiul Rm. Vâlcea (nr. 019827/03.07.2019), emisă de Direcția de Sănătate Publică Vâlcea;
 • - Apa potabilă furnizată de Apavil SA se încadrează în parametrii de potabilitate impuși de legislația națională în vigoare, calitatea apei potabile fiind atent monitorizată prin nenumărate probe de laborator, probe al căror rezultat se poate găsi și pe site-ul societății www.apavil.ro. Mai mult, Direcția de Sănătate Publică Vâlcea prelevează probe de apă din rețeaua de distribuție a apei potabile în vederea verificării parametrilor de potabilitate;
 • - Programul de spălare a rezervoarelor de acumulare a fost elaborat în data de 29.05.2020 și transmis Direcției de Sănătate Publică Vâlcea;
 • - Tarifele practicate de Apavil SA sunt neschimbate de la data de 01.01.2016, singura modificare, în sensul reducerii, fiind tariful la serviciul de canalizare-epurare care s-a micșorat de la 4,08 lei cu TVA, la 3,74 lei cu TVA, ca urmare a aplicării noii cote de TVA de 9%, începând cu 01.01.2019.

Faptul că la data de 03.03.2020 Societatea Apavil SA a primit de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Licența clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, cu valabilitate 5 ani, dovedește implicarea și eforturile societății de a menține standarde ridicate în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite consumatorilor.

Publicarea unor astfel de materiale nedocumentate, din care lipsesc obiectivitatea și realitatea informațiilor prezentate, afectează grav imaginea societății și, implicit, a salariaților care muncesc pentru a aduce apa în casele locuitorilor orașului. Pentru corecta informare, Societatea Apavil SA vă stă la dispoziție cu informații ori de câte ori este necesar, conform legii 544/2001. De asemenea, puteți accesa www.apavil.ro sau, pentru orice disfuncționalitate a rețelelor de alimentare cu apă sau de canalizare, puteți să sunați la Dispeceratul Central al societății - tel. 0250820010, serviciu disponibil 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Scurtă prezentare a APAVIL SA

Serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare fac parte din sfera serviciilor publice de interes general, prestarea acestora urmarind respectarea principiilor si a obiectivelor fundamentale definite în Cartea Verde a UE, având urmatoarele particularitati principale:

 • au un caracter economico-social;
 • raspund unor cerinte si necesitati de interes si de uilitate publice;
 • au caracter tehnico-edilitar;
 • au caracter permanent si regim de functionare continuu;
 • sunt înfiintate, organizate si coordonate de autoritatile administratiei publice locale;
 • sunt organizate pe principii economice si de eficienta.

baraj1.jpg

 • Pe baza Hotararii Consiliului Judetean Valcea si a unitatilor – administrativ teritoriale, membre ADI, in anul 2008 a fost infiintat operatorul regional APAVIL SA VALCEA, avand ca actionari toate unitatile administrativ – teritoriale semnatare.
 • Operatorul are ca obiect principal de activitate furnizarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare pentru Autoritatile Locale membre ADI, iar ca obiect secundar – producerea energiei electrice in cadrul microcentralei aflate pe conducta de aductiune Bradisor, in cadrul Statiei de tratare Valea lui Stan.
 • APAVIL SA VALCEA opereaza in urmatoarele localitati:
 • Municipii: Ramnicu Valcea (sistem de alimentare cu apa, canalizalizare si epurare), Dragasani (sistem de alimentare cu apa si canalizare).
 • Orase: Calimanesti, Baile Olanesti, Baile Govora, Babeni, Brezoi, Balcesti, Horezu, Oc. Mari – sisteme de alimentare cu apa si de canalizare;
 • Comune: N. Balcescu, Maldaresti si Voineasa – sisteme de alimentare cu apa si de canalizare; Daesti, Bujoreni, Bunesti, Perisani, Pausesti, Vladesti – sisteme de alimentare cu apa

valcea.jpg

APAVIL SA Vâlcea , operator regional în domeniul alimentării cu apă, exploatează în prezent următoarele capacităţi:

 • Staţii de captare - tratare – pompare apă potabilă = 29 staţii
 • Staţii de epurare = 19 staţii
 • Total lungime reţea apă = 1023.72 km
 • Total lungime reţea canalizare = 348.47 km

baraj2.jpg

Date de referinta:
 • DENUMIRE OPERATOR:APAVIL SA VALCEA, JUDETUL VALCEA
 • SEDIUL SOCIAL: LOCALITATEA RM. VALCEA, STR. CAROL I , NR. 3-5, COD POSTAL 240591
 • TEL. ORGANIZATIE: 0250739580
 • FAX: 0250738903
 • WEBSITE: www.apavil.ro
 • MODALITATEA DE GESTIUNE: CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE “, incheiat intre societatea comerciala APAVIL SA VALCEA si ADI APA VALCEA, in numele si pe seama unitatilor administrativ – teritoriale membre.
 • FORMA JURIDICA: SOCIETATE PE ACTIUNI
 • NR. INREGISTRARE REGISTRUL COMERTULUI: J38/522/2004
 • CUI: RO 16468149
 • COD IBAN: RO10RNCB 0263 0289 0341 0003
 • BANCA: BCR Valcea
 • LICENTA (ANRSC): clasa I, nr.1478 din 12.05.2011, aprobata prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr.59/23.02.2012.
Prevederile legale pe baza carora se desfasoara activitatea APAVIL SA:
 • Ordinul nr.59/23.02.2012 Ordinul preşedintelui ANRSC – pentru acordarea Licentei de operare clasa 1 , anexat in copie la prezenta
 • CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE nr.1/18.11.2008 , incheiat intresocietatea comerciala APAVIL SA VALCEA si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ‚ APA VALCEA “.
 • Regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare al Operatorului Regional – APAVIL SA Valcea, aprobat prin Hotararea ADI APA VALCEA nr.3/2010
 • APAVIL SA , cu sediul în Rm.Valcea str. Carol I nr. 3-5, îşi desfăşoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societăţile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi OUG 13/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/2006 şi a Legii 241/2006.
 • Cadrul juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, finantarea, exploatarea,monitorizarea si controlul furnizarii/prestarii reglementate a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor este asigurat de Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (M.O. nr.563/2006).
 • Serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare are drept scop alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate pentru toti utilizatorii de pe teritoriul localitatilor. Acest serviciu se furnizeaza/presteaza prin exploatarea unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice, denumita sistem public de alimentare cu apa si de canalizare.
 • Sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare, reprezinta ansambluri tehnologice si functionale integrate care acopera intregul circuit tehnologic, de la captarea din sursa a apei brute pana la evacuarea apelor uzate.
 • Desfasurarea activitatilor specifice serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, indiferent de forma de gestiune aleasa, se realizeaza pe baza licentei eliberate de A.N.R.S.C. si a unui regulament al serviciului precum si a unui caiet de sarcini, elaborate si aprobate de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara in conformitate cu regulamentul-cadru, respectiv caietul de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C
 • Calitatea serviciilor furnizate utilizatorilor se defineşte prin standardele de furnizare, de întrerupere si de timp alocat serviciilor, stabilite prin reglementările aplicabile şi prin garanţiile furnizate utilizatorilor de către APAVIL SA prin Contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor, standarde care au un regim permanent şi obligatoriu.
Sunteti aici: Despre noi