Are calitatea de utilizator individual al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar ori cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe bază de contract de furnizare/prestare, încheiat în nume propriu.

Categoriile de utilizatori cu care Apavil SA încheie contracte de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare canalizare sunt:

•    Operatori economici;

•    Instituții publice;

•    Utilizatori casnici: persoane fizice sau asociații de proprietari/locatari;

Pentru perfectarea contractului, utilizatorul va depune la Serviciul Contractare o cerere tip (la care va anexa copii după documentele specificate).

Punerea în funcţiune a branşamentului/racordului se va face după încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator.

Necompletarea tuturor rubricilor din formular sau nedepunerea unuia din documentele menţionate atrage după sine nulitatea cererii.

Încheierea contractului se face condiționat de existența unui aviz definitiv de branșare/racordare eliberat solicitantului de către Apavil SA și după recepția branșamentului/racordului de către reprezentanții Apavil SA.

Documente necesare pentru încheierea unui contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt:

 • Persoane fizice: - actul de proprietate/ contractul de închiriere ( în acest caz proprietarul trebuie să-și dea acordul pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare);

- procură notarială dată de proprietar pentru împuternicit;

-actul de identitate.

 • Persoane juridice: - CIF / CUI;

- hotărârea judecătorească sau actul administrativ de înfiinţare;

- actul de identitate reprezentant;

- actul de proprietate sau orice alt act care atestă modul de dobândire al imobilului;

- contract închiriere şi procură notarială dată de proprietar pentru utilizatorul în calitate de chiriaş.

 • Asociații de proprietari: - statutul şi acordul de asociere;

- încheierea judecătorească pentru dobândirea personalităţii juridice;

- CIF;

- proces verbal de stabilire a componenţei comitetului;

- procesul verbal de recunoaştere a debitelor;

- actul de identitate al preşedintelui.

Utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au obligația de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-înființate.

Contractul se încheie cu noul proprietar numai după ce debitul existent pe vechiul contract a fost achitat în totalitate şi dacă condiţiile de furnizare a serviciilor rămân aceleaşi. În situaţia în care se impune o redimensionare a branşamentului, noul proprietar va trebui ca înainte de încheierea contractului să obţină un aviz eliberat de Apavil SA.După obţinerea acestui aviz şi achitarea integrală a debitului de pe vechiul contract, poate fi încheiat contractul cu noul proprietar.
Orice solicitant, persoană fizică sau juridică, care doreşte un branşament de apă şi/sau un racord de canalizare, trebuie să depună la Registratura societății o cerere tip, disponibilă la ghișeu sau pe site-ul www.apavil.ro, ce va fi însoţită de copiile după documentele specificate în formulare. Branşarea/ racordarea tuturor utilizatorilor la reţelele publice de apă şi de canalizare se face doar în baza avizului definitiv eliberat de APAVIL SA la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie. La depunerea cererii se va achita şi taxa stabilită pentru tipul de aviz şi proiect solicitat de client, APAVIL SA va verifica în teren condiţiile tehnice pentru branşare/ racordare la reţelele publice de apă şi de canal, după care va întocmi un memoriu tehnic în vederea obţinerii certificatului de urbanism, apoi se va întocmi proiectul de execuţie a branşamentului de apă/ racordului de canalizare. Execuţia lucrării de branşare/ racordare se face de către APAVIL SA şi se finalizează cu efectuarea probelor de presiune şi etanşeitate a branşamentului/ racordului şi emiterea unui proces-verbal de recepție a lucrării.

Pentru perfectarea contractului, utilizatorul va depune la Serviciul Contractare o cerere tip, la care va anexa copii după documentele specificate

Punerea în funcţiune a branşamentului/ racordului se va face după încheierea contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare şi semnarea acestuia între operator şi utilizator.

Necompletarea tuturor rubricilor din formular sau nedepunerea unuia din documentele menţionate atrage după sine nulitatea cererii.

Încheierea contractului se face condiționat de existența unui aviz definitiv de branșare/racordare eliberat solicitantului de către Apavil SA și după recepția branșamentului/racordului de către reprezentanții APAVIL SA.

Documente necesare pentru încheierea unui contract de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare sunt:

Persoane fizice: - actul de proprietate/ contractul de închiriere ( în acest caz proprietarul trebuie să-și dea acordul pentru încheierea contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare);

- procură notarială dată de proprietar pentru împuternicit;

-actul de identitate.

Persoane juridice: - CIF / CUI;

- hotărârea judecătorească sau actul administrativ de înfiinţare;

- actul de identitate reprezentant;

- actul de proprietate sau orice alt act care atestă modul de dobândire al imobilului;

- contract închiriere şi procură notarială dată de proprietar pentru utilizatorul în calitate de chiriaş.

Asociații de proprietari: - statutul şi acordul de asociere;

- încheierea judecătorească pentru dobândirea personalităţii juridice;

- CIF;

- proces verbal de stabilire a componenţei comitetului;

- procesul verbal de recunoaştere a debitelor;

- actul de identitate al preşedintelui.

Serviciul de canalizare se plătește de către orice client (utilizator), care este racordat la rețeaua publică de canalizare. Utilizatorii trebuie să anunțe operatorul dacă dețin surse proprii de alimentare cu apă, în vederea facturării cantității de apă uzată deversată în rețeaua publică de canalizare. De asemenea, utilizatorii au obligația să își instaleze contoare pe sursele proprii de alimentare cu apă.
Contractul de vidanjare este un document oficial încheiat între Apavil SA şi utilizator. În baza acestui document, la cererea solicitantului, Apavil SA efectuează, contracost, operaţiunea de vidanjare. Un astfel de document este obligatoriu a se încheia întrucât în zonele unde nu există reţea stradală de canalizare trebuie neapărat ca fosele septice ale utilizatorilor serviciului de furnizare a apei să fie vidanjate periodic pentru a împiedica deversarea reziduurilor în pânza freatică, lucru care ar conduce la grave accidente ecologice cu impact negativ asupra întregii comunităţi a unei localităţi.

Contorul de branşament este aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumată de utilizator, care se montează pe branşament între două vane-robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată în vederea facturării.

În acest sens, indiferent de modul de finanţare al branşamentului, apometrul este în proprietatea furnizorului de utilităţi.

Deoarece amplasarea contorului se face de regulă pe proprietatea utilizatorului în căminul de branşament, acesta îl va verifica vizual periodic şi va asigura siguranţa acestuia împotriva îngheţului sau a şocurilor exterioare.

Pentru a se evita ruperea accidentală a sigiliilor de pe contor, acţiune ce poate conduce la costuri suplimentare imputate clientului, respectiv verificare metrologică şi consum clandestin, nu se va permite persoanelor neautorizate să execute lucrări de intervenţie în căminul de branşament.

Verificarea contoarelor de branșament şi înlocuirea acestora din iniţiativa operatorului se face la un interval de 7 ani de la data ultimei verificări metrologice şi se efectuează gratuit pentru toate categoriile de clienți.

Verificarea metrologică se face şi la solicitarea scrisă a utilizatorului, dacă acesta are suspiciuni cu privire la înregistrarea cantităţii de apă consumată. În cazul în care apometrul este admis din punct de vedere metrologic, solicitantul suportă cheltuielile de verificare, demontare, montare şi transport.

 • Una din problemele cele mai frecvente cu care se confrunta unele dintre Asociatiile de Proprietari/Locatari, este cea a diferentelor de consum, respectiv a diferentelor dintre suma contoarelor de apartament (individuale) si inregistrarile contorului de bransament (al APAVIL SA VALCEA). Inregistrarea consumului pentru facturare este cea realizata pe contorul de bransament, proprietatea operatorului.
 • In toate situatiile, contoarele individuale au in cel mai bun caz, rolul de repartitoare orientative de consum in interiorul Asociatiei de Proprietari/Locatari si nu de indicator strict al obligatiilor individuale de plata.
 • Cauzele aparitiei diferentelor de contor sunt:
 1. Diferente de clasa de precizie: Contoarele de bransament ale APAVIL S.A. VALCEA au de regula o clasa de precizie superioara contoarelor de apartament. Aceasta inseamna ca apometrul APAVIL S.A. VALCEA inregistreaza cea mai mare parte a cantitatii de apa ce trece spre utilizator, in timp ce contoarele de apartament, de precizie inferioara, pot permite, de exemplu, ca pe un robinet sau un vas WC ne-etans sa curga fire subtiri de apa fara sa fie inregistrate.
 2. Montarea contoarelor: Pentru a se incadra in clasa de precizie, majoritatea contoarelor necesita un montaj perfect orizontal. Rezulta ca, daca nu sunt corect montate, contoarele de apartament vor inregistra o cantitate de apa mai mica decat cea real consumata.
 3. Pierderi pe retelele si instalatiile sanitare interioare: Pierderile de apa pe instalatiile interioare pot, prin cumulare, sa fie semnificative, fara a fi inregistrate de contoarele de apartament. Ele pot fi cauzate de avarii ale sistemului de distributie interioara sau de instalatii ne-etanse. De exemplu, un singur fir de apa cu diametrul de doar 2 mm care scapa pe un singur robinet sau vas WC ne-etans – neinregistrat de contorul de apartament – poate duce la o pierdere de 8-10 mc pe luna!
 4. Necorelarea citirilor: Decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de bransament de catre APAVIL S.A. si data citirii contoarelor de apartament.
 5. Consumuri abuzive ale unor locatari care altereaza intentionat inregistrarea contorului propriu de apa. Intre practicile cel mai des intilnite in acest sens se regasesc umplerea unor recipiente cu un firicel de apa care nu este inregistrat de contorul de apartament si apoi folosirea acesteia pentru diversele scopuri gospodaresti; blocarea contorului de apartament prin diverse metode, chiar inversarea pozitiei lui de montare, bransarea la conductele de ocolire a contoarelor etc. Toate aceste consumuri abuzive sunt insa inregistrate, prin insumare, pe contorul de bransament, rezultand amplificarea diferentelor (deja existente datorita ne-etanseitatii instalatiilor interioare) dintre suma contoarelor de apartament si contorul APAVIL S.A. VALCEA
 6. Consumuri necontorizate: Sunt frecvente cazurile in care, la subsolurile blocurilor exista cate un robinet de apa. Aceste robinete, reprezinta o noua sursa generatoare de diferente. Sau se poate sparge o conducta de la subsolul blocului. Prezenta apei in subsolul blocurilor este un indiciu al unei posibile pierderi. Aceste consumuri sunt inregistrate de contorul de bransament!
 7. Contoare nesigilate: Simpla montare a contoarelor in apartamente nu garanteaza inregistrarea tuturor consumurilor. De aceea este recomandabil ca reprezentantii asociatiei de proprietari sa verifice contoarele d.p.d.v al sigiliului contorului si al montajului precum si al functionarii acestora. In acest fel se pot preveni o parte din interventiile proprietarilor asupra aparatelor de masurare a consumurilor.
 8. Verificarea metrologica: Conform Listei Oficiale emise de Biroul Roman de Metrologie Legala (B.R.M.L.), toate contoarele trebuie verificate metrologic din 5 in 5 ani, pentru a evita functionarea lor eronata. Din diverse motive, exista si posibilitatea ca mecanismele contoarelor sa se blocheze, astfel incat cantitatea de apa consumata sa nu fie corect inregistrata. Lipsa documentelor de verificare metrologica sau expirarea garantiei contoarelor ( dupa 5 ani de la ultima verificare) poate influenta acuratetea modului in care aceste contoare inregistreaza.
CONCLUZIE:
 • Contorul de apartament este un repartitor al consumului total de apa pe fiecare apartament. Acest contor masoara numai consumurile individuale, fara a inregistra pierderile din instalatia interioara a imobilului. Datorita uneia sau mai multora din cauzele sus-mentionate, aparitia unor diferente, uneori semnificative, intre consumul indicat de apometrul general si suma consumurilor indicate de apometrele de apartament, este fireasca.
RECOMANDARI:
 • Intretinerea si etansarea tuturor instalatiilor interioare si din subsolul blocului in vederea eliminarii pierderilor;
 • Verificarea metrologica a contoarelor din apartamente la interval de 5 ani;
 • Montarea corecta a contoarelor de apartament, conform prescriptiilor tehnice de montaj;
 • Depistarea consumului fraudulos, renuntarea la colectarea apei in recipienti prin deschiderea robinetilor sub debitul minim de pornire;
 • Eliminarea decalajului dintre data citirii contorului general si cea a citirii contoarelor de apartament;
 • Contorizarea tuturor surselor de apa din apartamente;
DEPISTAREA SI INLATURAREA ACESTOR SITUATII AR REDUCE O PARTE DIN DIFERENTELE DE CONTOR.CONSUMUL FRAUDULOS ESTE PLATIT DE CEILALTI LOCATARI DIN IMOBIL!
În prezent, conform prevederilor Contractului de furnizare/ prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, APAVIL SA facturează cantităţile consumate lunar, în baza citirii efectuate de personalul autorizat al operatorului, a autocitirii efectuate de către utilizator sau ca medii ale consumului anterior gospodăriei în cauză. Citirea contorului se efectuează de la stânga la dreapta, începând de la prima cifră, până la virgule, sau până la capătul din partea dreaptă, astfel utilizatorul trasmițând doar cifrele de culoare neagră de pe cadran. Cele de culoare roșie reprezintă subdiviziuni ale metrului cub și nu se citesc. Este important ca la transmiterea indexului utilizatorul să cunoască codul de client, disponibil pe factură, și să citească cifrele de pe contor cu atenție, pentru o înregistrare corectă.

Contoarele instalate la branșamentul fiecărui utilizator, suspecte de înregistrări eronate, se demontează de către operator și se supun verificării în laboratorul metrologic autorizat.

În cazul în care verificarea se face la cererea utilizatorului, în interiorul termenului de valabilitate a verificării metrologice, atunci cheltuielile de verificare, montare și demontare vor fi suportate conform Ordin29/N/1993, astfel:

· de către utilizator, dacă contorul a fost admis din punct de vedere metrologic;

· de către operator dacă contorul a fost respins din punct de vedere metrologic cu valori superioare;

· în situația în care contorul supus verificării a fost declarat respins cu valori inferioare, cheltuielile de montare- demontare vor fi suportate de către utilizator.

APAVIL SA echipează cu contoare, pe cheltuiala sa, branșamentele utilizatorului în punctul de delimitare a instalațiilor, în termenele stabilite, în conformitate cu prevederile legale.

APAVIL SA schimba contorul instalat la branșamentul utilizatorului, pe cheltuiala sa (cu excepția cazurilor în care vina aparține utilizatorului), în cazul în care s-a constatat că acesta este defect.

Atunci când schimbarea aparatului de măsură survine unei cauze datorate utilizatorului (îngheț, incendiu, șoc exterior), cheltuielile aferente reparației sau înlocuirii acestuia sunt suportate exclusiv de către utilizator.

Serviciul de canalizare și epurare a apelor meteorice presupune colectarea apei meteorice și transportul prin intermediul canalelor colectoare, precum și epurarea acestor ape care antrenează diverse suspensii şi redarea acestora în circuitul natural curăţate.

Întrucât operațiunile de colectare, transport, epurare și evacuare implică costuri, Apavil SA facturează către instituţiile publice şi agenţii economici serviciile de canalizare a apelor meteorice colectate de pe suprafeţele de teren deţinute.

Stabilirea cantităţii de apă meteorică preluată în reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator, şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846-1 / 2 :2006, utilizând relaţia de calcul analitic:

Qm = ( S1 x 0,90 +S2 x 0,10 ) x k,

unde: Qm = cantitatea de apă meteorică lunară;

0,90 - coeficient de scurgere pentru învelitori metalice, din sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, terase asfaltate şi pavaje din asfalt şi beton;

0,10 - coeficient de scurgere pentru terenuri de sport, grădini, incinte şi curţi nepavate, terenuri agricole (cultivate);

S1 - suprafaţa aferentă învelitorilor metalice, din sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, terase asfaltate şi pavaje din asfalt şi beton ;

S2 - suprafaţa aferentă terenurilor de sport, grădini, incinte şi curţi nepavate, terenuri agricole(cultivate);

k = cantitatea specifică de apă meteorică comunicată de ANM pentru luna anterioară emiterii facturii.

Reţelele interioare sunt reţelele aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi cea interioară- reprezentat prin contorul de branşament și care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie, iar pentru reţeaua de canalizare prin căminul de racord. Acestea aparţin în comun fie proprietarilor de apartamente în cazul condominiilor, fie proprietarilor în cazul persoanelor fizice sau juridice. Verificarea, întreţinerea şi administrarea reţelei interioare sunt atribuţii care cad în sarcina utilizatorilor. Orice activităţi ale operatorului se limitează la a se desfăşura doar pe domeniul public, respectând astfel legislația în vigoare referitoare la regimul proprietăţii și care nu permite extinderea competenţelor pe domeniul privat.

Gestionarea reţelelor interioare din cadrul condominiilor:

APAVIL SA asigură întreţinerea şi repararea reţelelor publice de apă şi de canalizare, responsabilitatea verificării, întreţinerii şi reparării conductelor din interiorul condominiilor revine în exclusivitate asociaţiei de proprietari/locatari şi tuturor proprietarilor condominiului.

Asociaţia de proprietari/locatari are atribuții exclusive de administrare a reţelelor interioare, citire a contoarelor/repartitoarelor de costuri individuale, împărţire a diferenţelor dintre contorul general şi contoarele individuale, repartizare a cheltuielilor sau a obligaţiilor financiare pe fiecare proprietate, gestionarea consumurilor/ încasărilor şi recuperarea datoriilor de la locatarii rău platnici;

În cazul unor defecţiuni, pentru a preveni inundarea subsolurilor și pentru a evacua în rețeaua de canalizare apele provenite din rețelele interioare, pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor, revine în sarcina utilizatorilor de a monta vane şi clapete contra refulării. La solicitarea asociaţiei de proprietari/locatari, APAVIL SA execută contra cost intervenţii pe reţeaua interioară de canalizare în condițiile existenței capacității tehnice, prioritare fiind remedierile defecțiunilor rețelelor publice.

Pentru a verifica dacă aveţi o pierdere pe reţeaua interioară este necesar să opriţi orice consumator de apă (robinete, duşuri, aparate care folosesc apă). După ce v-aţi asigurat că niciun consumator de apă nu este deschis, verificaţi contorul. Dacă acele contorului se învârt, înseamnă că pe instalaţie există pierderi ascunse. Întrucât pierderea de apă este pe rețeaua interioară, aceasta este înregistrată ca și consum, apa trecând prin contorul de branșament. Pentru a nu se mai înregistra este necesar să opriți distribuția apei de la robinetul de după contor, din căminul de branșament, iar mai apoi să luați măsuri pentru detectarea defecțiunii, iar remedierea defecțiunii este în sarcina utilizatorului.
Pierderile din reţeaua publică de apă reprezintă responsabilitatea APAVIL SA, acestea nu sunt incluse în consum, utilizatorul achitând cantitatea de apă potabilă care trece prin contorul de branşament și care este înregistrată de acesta. Sarcina operatorului se limitează la remedierea pierderilor care afectează componente ale rețelei publice de distribuție a apei, respectiv: pierderi conductă, pierderi hidranți, pierderi branșament, pierderi cămin vane etc., dar și parte din pierderile din căminul de branșament, atunci când defecțiunea afectează instalația existentă până la contorul de branșament, acesta fiind ultima componentă a reţelei publice. În cazul pierderilor apărute după contorul de branșament, acestea sunt considerate pierderi pe rețeaua interioară iar de remedierea acestora sunt responsabili proprietarii, întrucât verificarea, întreţinerea şi administrarea reţelei interioare sunt atribuţii ce cad în sarcina utilizatorului.

Repartitoarele de costuri suplimentare sunt aparate cu indicații adimensionale, destinate măsurării, înregistrării și individualizării consumurilor de apă pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apă montate în aval de contorul de branșament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri.

Aceste diferenţe pot fi determinate de:

pierderi de apă înainte de repartitoarele de costuri din apartament- în funcţie de locul de montare, practica demonstrează că, prin cumulare, pierderile de apă pe instalaţiile interioare pot să fie semnificative, fără a fi înregistrate de repartitoarele de costuri din apartamente;

puncte de consum necontorizate în imobil- sunt frecvente cazurile în care, în imobil există puncte de consum necontorizate: robinete în spălătorii, la ghenele de gunoi sau în subsolurile blocurilor.

poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament - dacă nu se respectă cu stricteţe poziţia de montare a repartitoarelor de costuri din apartament indicată de producător (de regulă, orizontal), la o deviere cât de mică a poziţiei de montare, acestea înregistrează greşit;

necorelarea momentelor de citire - decalajul calendaristic dintre data citirii contorului de branşament şi data citirii repartitoarelor de costuri din apartament determină de asemenea diferențe;

Repartitoarele de costuri din apartament au rol orientativ de consum în interiorul imobilelor. Modul de repartizare a consumului/ cheltuielilor în interiorul imobilului este responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei de proprietari/ locatari.

În cazul persoanelor fizice și a persoanelor juridice aflate în imposibilitatea de a achita integral o factură de apă, există altenativa plății eșalonate. Eșalonarea la plată a debitelor se face numai în baza solicitării scrise a utilizatorilor, aceștia având obligația, ca odată cu plata ratei stabilite, să achite și factura curentă. În cazul în care nu se achită integral și la termen vreuna din ratele convenite, inclusiv factura curentă, graficul de eșalonare se desființează de plin drept. Acest fapt va conduce la debranșarea utilizatorului de la rețea și întocmirea dosarului de executare silită, facturile constituind titlu executoriu.
Pentru anunțarea unor suspiciuni de consumuri frauduloase, puteți informa operatorul la adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro sau la nr. de telefon 0350/419 526 int. 206. După preluarea sesizării dumneavoastră, operatorul, prin Serviciul Control Clienți, va trimite o echipă în teren, pentru verificarea celor sesizate.
În caz de neplată a facturii, după 45 de zile calendaristice de la emiterea acesteia, se ajunge la sistarea serviciilor din partea operatorului.
Reluarea furnizării serviciilor de către operator se face în termen de maxim 5 zile lucrătoare, după achitarea debitelor restante, a cheltuielilor de judecată și de executare (acolo unde este cazul) și a taxei de rebranșare.