În data de 29.11.2023 a fost semnat Contractul de servicii – Informare și publicitate în cadrul Proiectului “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu“ – Cod SMIS 2014+ 158566, derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare POIM 2014-2020.
Obiectul principal al contractului este reprezentat de Servicii de informare și publicitate pentru asigurarea vizibilității Proiectului “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu“ – Cod SMIS 2014+ 158566, realizat în cadrul Contractului de Finanțare nr.2267/11.07.2023.
În cadrul acestui contract sunt prevăzute materiale de promovare a proiectului prevăzute în Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020, obiecte promoționale, anunțuri publicitare în presa locală, în vederea informării populației beneficiare cu privire la lucrările de investiții realizate în cadrul proiectului cofinantat din Fondul de Coeziune, promovării asistentei financiare a Uniunii Europene și a beneficiilor economice, sociale și de mediu care vor fi obținute odată cu implementarea acestui proiect.
Contractul a fost atribuit prin achiziție directă, cu respectarea prevederilor legislației române în domeniu, Firmei PREMIUM CONCEPT PROIECT SRL, durata de valabilitate a acestuia fiind până la data de 31.12.2023, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, în conformitate cu prevederile contractului de servicii, contractului de finanțare și instrucțiunilor AM POIM în vigoare.
Valoarea contractului este de 121.506,71 lei fără TVA, din care suma de 87.847,15 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, suma de 15.502,43 lei – contribuție bugetul de stat și suma de 18.157,13 lei va fi asigurată de Operatorul Regional APAVIL SA.
În cadrul contractului se vor realiza următoarele activități:

  • Comunicat de presă la începutul proiectului,
  • Comunicat de presă la sfârșitul proiectului,
  • Panouri pentru afișare temporară X 7 locații,
  • Plăci permanente după finalizarea proiectului X 7 locații,
  • Autocolante și plăcuțe,
  • Descrierea proiectului pe site-ul beneficiarului.
    Măsurile de informare si publicitate care urmează a fi implementate în cadrul contractului au ca obiectiv informarea publicului cu privire la efectele pozitive care odată cu implementarea proiectului sunt aduse mediului. Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice prin instalarea de noi sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum si înlocuirea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu, la operatorul de apă APAVIL S.A.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Oprerațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați site-ul: mfe.gov.ro.
Persoana de contact: Aurelian Petrică
Șef Unitate Implementare Proiecte
Tel/Fax:0250739939; e-mail:aurelian.petrică@apavil.ro

A fost semnat Contractul de servicii – Informare și publicitate în cadrul Proiectului “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu“ – Cod SMIS 2014+ 158566