În data de 29.11.2023 a fost semnat Contractul de servicii – Audit financiar în cadrul Proiectului “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu“ – Cod SMIS 2014+ 158566, derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare POIM 2014-2020.
Obiectul principal al contractului este reprezentat de Servicii de auditare financiară pentru asigurarea examinării obiective a situațiilor financiare pentru Proiectul “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu“ – Cod SMIS 2014+ 158566, realizat în cadrul Contractului de Finanțare nr.2267/11.07.2023.
Contractul a fost atribuit prin achiziție directă, cu respectarea prevederilor legislației române în domeniu, Firmei RAO CONSULTING SRL, durata de valabilitate a acestuia fiind până la data de 31.12.2023, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, în conformitate cu prevederile contractului de servicii, contractului de finanțare și instrucțiunilor AM POIM în vigoare.
Valoarea contractului este de 49.000 lei fără TVA, din care suma de 31.161 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene, suma de 5.499 lei – contribuție bugetul de stat și suma de 12.340 lei va fi asigurată de Operatorul Regional APAVIL SA.
În cadrul acestui contract de servicii, se vor realiza două rapoare de audit financiar, un raport intermediar și un raport final, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și contractului de finanțare.
Scopul proiectului este creșterea eficienței energetice prin instalarea de noi sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum si înlocuirea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu, la operatorul de apă APAVIL S.A.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Oprerațional Infrastructura Mare 2014-2020. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați site-ul: mfe.gov.ro.
Persoana de contact: Aurelian Petrică
Șef Unitate Implementare Proiecte
Tel/Fax:0250739939; e-mail:aurelian.petrică@apavil.ro

A fost semnat Contractul de servicii – Audit financiar în cadrul Proiectului “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu“ – Cod SMIS 2014+ 158566