APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 06 – 12 noiembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Fețeni.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni, Vasile Alexandri și Fețeni.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
  • s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Schitul Troianu;
  • s-au continuat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
  • s-au executat lucrări de înlocuire branșament apă pe strada Gib Mihăescu;
  • s-a executat racord de canalizare menajeră pe strada Gheorghe Bobei;
  • s-a refăcut cămin de canalizare menajeră deteriorat pe strada Rapsodiei;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Viteazu – blocurile T1 și T2, strada Știrbei Vodă – blocul O, strada Căminului, strada Ostroveni, strada General Magheru – blocul S3, Aleea Bradului – blocul C4, strada Mihai Eminescu – blocurile 12 și C10, strada Ion Referendaru – blocul A18/1, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/3 și 91, strada Nicolae Grigorescu, strada Dacia – blocul 84, strada Libertății, strada Kalamata, strada Henri Coandă, strada Marin Preda, strada Calea lui Traian – blocul 113, strada Lucian Blaga, strada Cerna – blocul 27, strada Gib Mihăescu, strada Regina Maria – blocul C6, bulevardul Nicolae Bălcescu – blocul O4, bulevardul Dem Rădulescu – blocurile A, B, C, bulevardul Pandurilor – blocul A8/I și bulevardul Tineretului – blocurile A12 și B1.

21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 de apometre, dintre care 16 verificate și înlocuite și 5 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 25 avize de amplasament și 7 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 06 – 12 noiembrie 2021