APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 13 – 19 noiembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ostroveni, Antim Ivireanu, Dealul Malului, Râureni intersecție cu Drumul Oltului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Zăvoieni.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
  • s-au finalizat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Schitul Troianu;
  • s-a executat branșament apă potabilă pe strada Schitul Troianu;
  • s-au continuat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
  • s-au verificat și curățat căminele colectoare de pe strada Nistor Dumitrescu;
  • s-a ridicat la cotă capac cămin de canalizare pe strada Calea lui Traian;
  • s-a montat capac cămin de canalizare pe strada Albinei;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Regina Maria – blocul C6,strada Gib Mihăescu, Aleea Teilor – blocul C7, Aleea Narciselor – blocurile C18 și C28, strada Grigore Procopiu – blocul G117, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A27/1, strada Calea lui Traian – blocul L, strada Știrbei Vodă, strada Mihai Eminescu – blocurile C21 și B5, Aleea Bradului – blocurile C1 și C6, strada Lucian Blaga – blocul A97, strada Maior V. Popescu – blocul 22, strada Kalamata, strada Depozitelor, strada Republicii – blocul H2, strada Octavian Goga, strada Doctor Hacman – blocurile 86 și 93, strada Mircea cel Bătrân – blocul K, strada Marin Preda – blocul C8, strada Dan Basarab, strada Ion Referendaru – blocul I3, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocurile A9, A54, A56, A60, A62, A63 și C21.

17 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 17 apometre, dintre care 13 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 2 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 16 avize de amplasament și 5 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 13 – 19 noiembrie 2021