Având în vedere că în ultima perioadă Apavil S.A a înregistrat pierderi de apă, generate de avarii și furturi, operatorul regional al serviciilor de apă și de canalizare continuă campania de eliminare a pierderilor de apă din sistemul public.

APAVIL SA prin Serviciul Control Clienţi – structură organizatorică în coordonarea Directorului Comercial, a desfășurat în luna octombrie 2021 acțiuni specifice de verificare şi control a clienţilor societăţii în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente clandestine, a utilizatorilor fără contract de furnizare, a utilizatorilor cu surse proprii de apă nedeclarate, dar care evacuează apa în reţeaua de canalizare, de verificare a integrităţii sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi a etanşeităţii legăturilor, pentru înlăturarea pierderilor din reţea etc.

În urma acțiunilor de verificare a clienților efectuate în Ștefănești, Pietrari, Tomșani, Brezoi și Rm. Vâlcea au fost depistați:

  • 2 clienți cu branșamente frauduloase. S-a luat măsura eliminării branșmentelor frauduloase și sistarea furnizării alimentării cu apă până la achitarea prejudiciului si intrarea în legalitate;
  • 2 utilizatori cu surse proprii de apă necontorizate, dar care deversează apa reziduală în rețeaua publică de canalizare;
  • 19 clienți cu racorduri de canalizare nedeclarate, care deversau în rețeaua publică de canalizare fără a deține contract cu societatea pentru furnizarea acestui serviciu;

Atragem atenția consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, așa cum este prevăzut în Legea srviciilor comunitare pentru utilități publice (nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare), art. 46, alin. 1: „ Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, fapta săvârșită cu intenție privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă.” De asemenea, pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul adus societății noastre se stabilește conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei și a aenergiei termice la populație, instituții publice și agenți economici, facturându-se 120 mc/lunar (consum pompă cu jet continuu cf. Normativului), aplicate pe o perioadă de maxim 36 de luni anterioare depistării.

Acțiunile de verificare ale Apavil S.A vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branșamentelor frauduloase de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii.

Pentru stoparea acestor acțiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm clienții să anunțe reprezentanții Apavil S.A prin sesizarea oricărei situații care pare suspectă la sediul societății din str. Carol I nr. 3-5, dispeceratul Apavil S.A – 0250820010/ 0350802160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro .

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A

INFORMARE PRESĂ privind actiuni specifice de verificare si control