În data de 27 noiembrie 2023 a fost semnat Contractul de execuție lucrări “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari” – rest de executat (CL12), din cadrul Proiectului Nemajor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești, Cod SMIS 2014+ 161869, derulat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare POIM 2014-2020.

Contractul de execuție lucrări “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari” – rest de executat (CL12), semnat între APAVIL SA, în calitate de beneficiar și Asocierea ELECTROVÂLCEA SRL, IMPECABIL SRL – AS TRANS SRL, prin ELECTROVÂLCEA SRL, lider de asociere, în calitate de Antreprenor, are o valoare de 10.985.594,19 lei (fără TVA) și o durată de execuție de 14 luni de la data emiterii Ordinului Administrativ de începere.

Achiziţia contractului sectorial de lucrări contribuie la îndeplinirea obiectivelor Proiectului nemajor pentru realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești, proiect care face parte din Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei și va fi cofinanţat din Fondul de coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Lucrările care urmează a fi executate în cadrul acestui contract se referă la lucrări de construcție, furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, testare si punere în funcțiune, monitorizarea si acordarea de asistență personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci când este necesar, remedierea eventualelor defecte apărute perioada de garanție, având ca obiective principale:

– extinderea rețelelor de canalizare în lungime totală de 9.473 ml, pe străzile: Calea București, Fântânii, Aranghel, Dealul Malului, Intrarea Cetățuia și Intrarea Albinei din municipiul Râmnicu Vâlcea (8.270 ml) și pe străzile: Cărpinis, Gării, Fagul Miului și Valea Bradului din orașul Ocnele Mari (1.203 ml);

– lucrări de construcții pentru cinci Stații de Pompare Apă Uzată (trei în municipiul Râmnicu Vâlcea și două în orașul Ocnele Mari) pentru asigurarea colectării și transportului apelor uzate menajere din zonele de extindere către stația de epurare, acestea fiind necesare din cauza pantei terenului natural, care este în sens invers față de stația de epurare și a lungimii extinderilor, precum și

– conducte de refulare aferente SPAU-urilor. (2.605 ml)

Persoana de contact: Aurelian Petrică

Șef Unitate Implementare Proiecte

Tel/Fax:0250739939; e-mail:aurelian.petrica@administrator

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Semnare Contract de execuție lucrări “Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari” – rest de executat (CL12)