APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 11 – 17 martie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Danil Ionescu nr. 55 și Apusului nr 34.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Copăcelu, Cetății, Drumul Gării, Ciocănești, Arhitect Nicolae Lupu, Cojocarilor, Macilor și Danil Ionescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • A fost igienizată zona de protecție a rezervoarelor Capela, Cetățuia, Râureni, Copăcelu și Petrisor;
  • S-au montat hidranti supraterani pe strada Livezi;
  • Au fost executate lucrări de înlocuire a capacelor și pieselor suport ale căminelor de vane pe strada Fețeni și strada Nichita Stănescu – Bl A36/2;
  • A fost ridicată la cota terenului cutia de protecție a hidrantului subteran pe strada 1 Mai;
  • Au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și Stațiile de pompare ape uzate aferente și a fost curățată rețeaua de canalizare din zona 1 Mai – Aleea Olănești.;
  • A fost refăcut un racord de canalizare pe str. Petre Bardașu și a fost ridicat la cota ternului un capac de canalizare pe str. Luceafărului – Bl. A21;
  • Au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
  • S-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III; str. Henri Coandă – Bl. N6 și Bl. R8 Bis până la Bl. R10; str. General Magheru – Bl. S1 și Bl. S2; str. Matache Temelie – Bl. 73; Bd. Tineretului – Bl. B5 și Bl. A11/2; str. Mihai Eminescu – Bl. B12; str. Calea lui Traian – Bl 7; str. Nicolae Iorga – Bl. A95; str. Doctor Hacman – Bl. 79 și Bl. 31; str. Barajului nr. 34; str. Lucian Blaga – Bl. A33; str. Luceafărului – Bl. A20 și Bl. A21 și str. Antim Ivireanu – Bl. 3.

68APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 68 de apometre, dintre care 61 verificate și înlocuite și 7 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 15 avize de amplasament.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS – MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.

INFORMARE DE PRESĂ – SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL S.A. ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA, în perioada 11 – 17 martie 2023