APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 4 – 10 martie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Lucian Blaga – Bl. G320, Patriarh Iustinian Marina nr 68, Ostroveni – Bl A18, Sc H.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe str. Ostroveni – Bl A18, sc. H și sc. P și str. Antim Ivireanul.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele Goranu și Râureni.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • Au fost verificate stațiile de pompare și rezervoarele Fețeni, Capela, Cetățuia , Popa Șapcă, Copăcelu și Petrisor;
  • Au fost finalizate lucrările de extindere rețea canalizare și racorduri pe strada Zăvoieni;
  • Au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și stațiile de pompare aferente;
  • A fost curățat colectorul pluvial din zona Ostroveni Sud și a fost realizat montaj inel și repoziționată piesa suport cămin pe str. Râureni nr. 56;
  • au fost ridicate la cotă capacele căminelor de canalizare la Bl. 9, str. Calea lui Traian – zona 1 Mai;
  • au fost reparate căminele deteriorate pe str. Rapsodiei, Bl. B1-1și Splaiul Independentei – Bl. 12;
  • Au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zona Ostroveni;
  • Au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
  • S-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III; Str. Cerna – Bl. 23,Bl. 25, Bl. 27, Bl. A16, Bl. B18 și Bl. 16; Splaiul Independenței – Bl. 7, Bl. 8, Bl. 9, Bl. 10, Bl. 11, Bl. 12; Str. Mihai Eminescu – Bl. C11; Aleea Nuci – Bl. 8; Str. Luceafărului – Bl. A4; Aleea Olănești – Bl. 12; Str. Rapsodiei – Bl. B1-1; Str. Lucian Blaga – Bl. 93; Str. I.L. Caragiale – Bl. 34/2; Str. Grigore Procopiu – Bl. 18; Str. General Magheru – Bl. S3; Str. Republicii – Bl. R28 și Bd. Nicolae Bălcescu – Bl. O4.

113 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 113 apometre, dintre care 100 verificate și înlocuite și 13 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

INFORMARE DE PRESĂ – SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL S.A. ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA, în perioada 4 – 10 martie 2023