APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 octombrie – 05 noiembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Eftimeștilor, Fețeni și Schitu Troianu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni, Gib Mihăescu și Calea lui Traian.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Zăvoieni;
  • s-au continuat lucrările de execuție rețea de canalizare menajeră și racorduri pe strada Schitul Troianu;
  • s-au continuat lucrările de execuție cămin de vane pe rețeaua de alimentare cu apă potabilă de pe strada Calea lui Traian;
  • s-au executat lucrări de deviere a rețelei de apă potabilă și de înlocuire a hidrantului subteran Dn 80 de pe strada Matei Basarab intersecție cu strada Mihai Viteazu;
  • s-a refăcut cămin de canalizare menajeră deteriorat pe strada Nicu Filipescu;
  • s-au filmat colectoarele de pe strada Abatorului;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Ostroveni – blocul C31, strada Kalamata, strada Florilor – blocul L, strada Dr. Hacman – blocul 104, strada Calea lui Traian – blocurile MFA2, S9 și S13, strada Abatorului, strada Regina Maria – blocurile C11 și J, strada Mihai Eminescu – blocul C11, strada I. C. Brătianu, strada Rapsodiei – blocul D10, strada Henri Coandă – blocul R10, strada Lucian Blaga – blocurile A43, strada Antim Ivireanu, strada Nicu Filipescu, strada Nicolae Iorga – blocul A37/III, strada Luceafărului – blocul A21, strada Gib Mihăescu – blocul A16, strada strada Matei Basarab – blocurile 108 și 109, strada Violetelor – blocul N27, bulevardul Dem Rădulescu și bulevardul Tineretului – blocurile A59 și S2.

10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 de apometre, dintre care 8 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 3 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și 8 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

INFORMARE DE PRESĂ SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 30 octombrie – 05 noiembrie 2021