APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 07 – 13 august 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Mihai Viteazu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Mihai Viteazu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
  • s-au executat lucrări de montare a unui hidrant subteran Dn 80 pe strada Dobrogeanu Gherea;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Posada;
  • s-au executat lucrări de extindere rețea de canalizare pe strada Alexandru Budișteanu;
  • s-au executat lucrări de fixare pe poziție a gurilor de scurgere de pe strada Vasile Alecsandri;
  • s-au executat lucrări de remediere cămin de canalizare prăbușit strada Luceafărului
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Luceafărului – blocul A1, strada Regina Maria – blocul C3, strada Costea Marinoiu nr.42 , strada Nicolae Iorga – blocurile A21 și A27/3, strada Matei Basarab – blocurile 108 și 109, strada Kalamata, strada Știrbei Vodă intersecție cu strada Carol I – blocurile L , M , N, Aleea Panseluțelor – blocul C32, Aleea Bradului – blocul C4, Aleea Gladiolelor – blocurile C18 și C19, strada Calea lui Traian – blocul D4, strada Mihai Eminescu – blocul B13, strada Macilor, strada Mihai Viteazu și bulevardul Tineretului – blocul A11/1.

13 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 13 apometre, dintre care 9 apometre verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 9 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 07 – 13 august 2021