APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 24 – 30 iulie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Matache Temelie, Câmpului, Ostroveni, Intrarea Valea Dumitrana, Calea lui Traian, Episcop Clement, Mircea Stancu, Aleea Nuci și Splaiul Independenței.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Buda, Danil Ionescu, Lucian Blaga, Pictor Tătărăscu și bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Fețeni, Popa Șapcă și Petrișor;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare și racorduri pe strada Schitul Troianu;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Posada;
  • s-au identificat cămine de canalizare și s-au montat guri de scurgere;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Pandurilor, Aleea Gladiolelor – blocul C19, strada Marin Sorescu – blocul A36/2, strada Calea lui Traian – blocul L, strada Mihai Viteazu – blocul 101, strada Toporașilor, strada Ferdinand, strada Stolniceni, Aleea Stejarului– blocul C16, strada Dr. Sabin, Aleea Panseluțelor – blocul C28, strada Liviu Rebreanu, strada Ciocăneștilor, strada Constantin Brâncuși – blocul H4, strada Lucian Blaga – blocul A52, strada Carol, strada Cocorilor – blocul 26, strada Marin Sorescu – blocul A34/1, strada Kalamata, strada Argintari, strada Drumul Gării, Aleea Mioriței – blocul N5, strada Dacia – blocul 86, strada Bogdan Amaru și bulevardul Tineretului – blocul A17/1.

6 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 6 apometre, dintre care 3 apometre verificate și înlocuite și 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 24 – 30 iulie 2021