APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 10 – 16 iulie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Pârâul Hoțului, Sergiu Purice, Liviu Rebreanu și Abatorului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Mihai Eminescu, Buda, Pârâul Hoțului și Cojocarilor.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervoarelor Fețeni, Popa Șapcă și Petrișor;
  • s-au executat lucrări de montaj vană subterană complet echipată pe strada Schitul Troianu;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Alexandru Budișteanu;
  • s-a refăcut racord canalizare menajeră pe strada Regina Maria;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, Aleea Nuci – blocurile B și C, strada Nichita Stănescu – blocul A31/1, strada Henri Coandă – blocul N9, strada Ștrandului, strada Calea lui Traian – blocul Filipin, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Prundului, strada Luceafărului – blocul A1, strada Mihai Eminescu – blocul C15, strada Constantin Brâncuși – blocul S1, strada Iustinian Marina, strada Morilor, strada Ferdinand, strada Castanilor, strada Marin Sorescu – blocul A38/1, strada Lucian Blaga – blocul A31/3, strada Tudor Vladimirescu – blocul O9 și strada Toporașilor.

21 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 21 apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și 9 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 10 – 16 iulie 2021