APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 23 – 29 ianuarie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Buna Vestire, Stolniceni, Drumul Oltului și bulevardul Nicolae Titulescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Matei Basarab, Buna Vestire și bulevardul Nicolae Titulescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a înlocuit branșament apă potabilă și s-a montat vană Dn 65 pe strada Matei Basarab;
  • s-au refăcut cămine de canalizare deteriorate pe străzile Aleea Cocorilor și General Magheru;
  • s-au înlocuit guri de scurgere deteriorate pe strada Gib Mihăescu – parcare supermarket Kaufland;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada General Magheru – blocul S3, strada Kalamata, strada Danil Ionescu, strada Dacia – blocul 84, strada Regina Maria – blocul C3, strada Nicolae Iorga – blocul A25, strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada 1 Mai, strada Ion Referendaru – blocul I3, strada Eugen Ciorăscu – blocurile A49, A50 și A51, strada Matei Basarab – blocul 107, strada Aleea Cocorilor – blocul 26, strada Marin Sorescu – blocul A37/II, strada I. C. Brătianu – blocul A64, strada Calea lui Traian – blocul S33/III, strada Aleea Trandafirilor – blocurile B8 și B9, bulevardul Pandurilor – blocul A6, bulevardul Nicolae Titulescu și bulevardul Tineretului – blocul A12.

15 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 15 de apometre, dintre care 14 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 5 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 23 – 29 ianuarie 2021