APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16 – 22 ianuarie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Carol I, Stupărei, Căzănești, Calea lui Traian și V. Olănescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Carol I.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada George Coșbuc;
  • s-a repoziționat piesă suport pe strada Râureni;
  • s-a înlocuit branșament apă potabilă pe strada Ostroveni;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada C-tin Brâncuși – blocul I3, strada I. C. Brătianu – blocul C27, strada Iustinian Marina, strada Calea lui Traian – blocul 7, strada Lucian Blaga – blocul A53, strada Eugen Ciorăscu – blocul A49, strada Aleea Stejarului – blocurile C4 și C17, strada Arinilor, strada General Magheru – blocurile S1, S2 și S3, strada George Coșbuc, strada Prunului, strada Nicolae Iorga – blocul A24/III, strada Aleea Zorelelor – blocul C18, strada Aleea Gladiolelor – blocul C18, strada Splaiul Independenței – blocul 6 și bulevardul Tineretului – blocurile A11/1 și A54.

10 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 10 de apometre, dintre care 9 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 8 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 16 – 22 ianuarie 2021