În cadrul proiectului „ Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, în data de 14.10.2017, au fost recepţionate lucrările pentru Contractul „ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Drăgășani” CL 7.

Lucrările au fost executate de către SC Hidroconstrucția SA și au constat în :

  • 6150, 80 m – Extindere rețea distribuție a apei în Municipiul Drăgășani;
  • 17 849,90 m- Extindere rețea de canalizare ape uzate în Municipiul Drăgășani;
  • 6 192,50 m- Reabilitare rețea de canalizare ape uzate în Municipiul Drăgășani;
  • 2937 m- Conducte de refulare apă uzată
  • 4 stații pompare apă uzată;
  • 309 cămine de branșament;
  • 1669 cămine de racord;

Lucrările din cadrul contractului mai sus mentionat au vizat îmbunătățirea sistemului de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare în Municipiul Drăgășani.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor pentru Contractului de lucrări „ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Drăgășani ”