În cadrul proiectului „ Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”, în data de 21.04.2017, au fost recepţionate lucrările pentru Contractul „ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bălcești” CL 11.

Lucrările au fost executate de către SC Hidroconstrucția SA și au constat în :

  • 6797, 22 m – Extindere rețea distribuție a apei în Bălcești;
  • 14 488 m- Extindere rețea de canalizare ape uzate în Bălcești;
  • 1020, 9 m – Reabilitare rețea de canalizare ape uzate în Bălcesti ;
  • 3222,8 m – Conducte de refulare apă uzată
  • 7 stații pompare apă uzată;
  • 340 cămine de branșament;
  • 993 cămine de racord;

Lucrările din cadrul contractului mai sus mentionat au vizat îmbunătățirea sistemului de distribuție a apei potabile și a sistemului de canalizare în orașul Bălcești.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

A fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor pentru Contractului de lucrări „ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bălcești ”