APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16 – 22 mai 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Copăcelu și Știrbei Vodă.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Dem Teodorescu, Cetății și Copăcelu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-au refăcut cămine canalizare pe străzile Mihai Eminescu – blocurile C10 și C11 și Henri Coandă – blocul A4;
 • a fost dezafectată gură de scurgere pe strada Știrbei Vodă;
 • s-a executat racord canalizare menajeră conform deviz pe strada Cloșca nr. 12B;
 • au fost curățate căminele de canalizare și gurile de scurgere de pe străzile Calea lui Traian, Dacia, Remus Bellu, Republicii, Nicolae Titulescu, Aurelian Sacerdoțeanu și bulevardul Tineretului;
 • s-au înlocuit branșamente PEHD PN 10 Dn 32 pe strada Copăcelu;
 • au început lucrările de dezafectare a rețelei de apă PEHD Dn75 pe strada Cetății;
 • s-a înlocuit branșament de apă OL ¾ cu țeavă PEHD PN 10 Dn 25 strada Popa Șapcă nr. 11;
 • s-a asigurat asistență tehnică pentru branșarea la rețeaua de apă potabilă pe strada Mihai Viteazu nr. 64;
 • au fost curățate manual și mecanizat căminele de canalizare de pe strada Știrbei Vodă, I. C. Brătianu și Splaiul Independenței;
 • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
 • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
 • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Marin Preda – blocul W, strada Regina Maria – Grădinița Cozia, strada Cerna – blocul C10, strada Dacia, strada Splaiul Independenței – blocul 6, strada Colonie Nuci, strada Aleea Stejarului – blocurile C2 și C16, strada Calea lui Traian – magazin SUPECO, strada Doamna Stanca nr. 3, strada Patriarh Iustinian Marina nr. 55, strada Bâlciului nr. 151, strada Eleodor Constantinescu, strada Știrbei Vodă nr. 108, strada Dem Rădulescu, strada Decebal – blocul F2, strada Ion Creangă, strada Luceafărului – blocul A1, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Râureni nr. 66, strada Antim Ivireanu nr. 100, strada Mircea Eliade nr. 25, strada Matache Temelie – blocul 72, strada Henri Coandă și strada Ostroveni – blocul ANL.

36 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 36 de apometre, dintre care 35 verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 6 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

Situaţia Centralizată A Lucrărilor Derulate De Apavil SA În Municipiul Rm. Vâlcea În perioada 16 – 22 Mai 2020