Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea

APAVIL S.A – operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în calitate de Beneficiar al Proiectului împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare au semnat în data de 09.02.2017 Contractul de Finanţare nr.26, având ca obiect acordarea finaţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului „Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”

Perioada de implementare a proiectului este de 54 de luni, respectiv între data de 1.07.2016 și data de 31.12.2020, la care se adaugă, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 119.737.317lei, din care valoarea eligibilă de 99.900.928 lei iar finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune în sumă maximă de 77.731.913, 07.
Proiectul aduce contributii importante în atingerea rezultatelor POIM. Rezultatele urmărite prin promovarea unor investiții în domeniul apei și apei uzate contribuie la realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea și colectarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE).

La nivelul acestei etape a proiectului, se vor finaliza lucrările începute în cadrul următoarelor contracte :

CL1 – Reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor, reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare Dragasani

 • Data semnarii contractului: 05.12.2013
 • Antreprenor: SC Vad Prod -lider asociatie constituite impreuna cu SC Presconstruct Oas SRL, SC AB Tehnica SRL, SC Ecoviable Ingenierie SRL
 • Valoare contract (lei, fără TVA): 27.996.526,66
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor:
 1. PVRTL nr. 12286/22.03.2017 – Reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor
 2. PVRTL nr. 11913/21.03.2017 – Reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare Dragasani
 3. PVRTL nr. 12481/23.03.2017 – Reabilitarea statiei de tratare Olanesti si a sursei de apa Comanca
 • Proces verbal de receptie finala:
 1. PVRF nr. 16521/21.11.2018 – Reabilitarea statiei de tratare Valea lui Stan si a captarii de apa bruta din lacul Bradisor
 2. PVRF nr. 32103/29.11.2018 – Reabilitarea fronturilor de captare si a statiei de tratare Dragasani
 3. PVRF nr. 12047/08.11.2018 – Reabilitarea statiei de tratare Olanesti si a sursei de apa Comanca


CL2 lot1  Modernizarea Statiei de Epurare Ramnicu Valcea

 • Data semnarii contractului: 08.08.2012
 • Antreprenor: SC Delta ACM 93 -lider asociatie constituite impreuna cu Stulz-Planaqua GmbH si Hydro-Carpati
 • Valoare contract (lei, fără TVA): 20.864.497,22
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 24140/09.06.2015
 • Proces verbal de receptie finala 26143/19.07.2018

CL3 – Extindere Statii de epurare Dragasani si Balcesti

 • Data semnarii contractului: 30.07.2014
 • Antreprenor: Asocierea SC Ramb Sistem SRL – Giovanni Putignano E Figli SRL prin lider de asociere SC Ramb Sistem SRL
 • Valoare contract (lei, fără TVA): 25.232.778,30
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor:
 1. PVRTL nr. 25658/08.09.2020 – Extindere statie de epurare oras Balcesti
 2. PVRTL nr. 26131/11.09.2020 – Extindere statie de epurare oras Dragasani
 • Proces verbal de receptie finala:
 1. PVRF nr. 13626/13.10.2021 – Extindere statie de epurare oras Balcesti
 2. PVRF nr. 23099/15.10.2021 – Extindere statie de epurare oras Dragasani

CL6 – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Râmnicu Vâlcea zona Nord si Ocnele Mari

 • Data semnarii contractului: 25.04.2014
 • Antreprenor: SC Protectchim SRL lider al asocierii constituie impreuna cu SC Antrepriza Constructii Montaj nr.4 Bucuresti SA, SC Grivita Development SRL – SC Edilturci SRL – SC ICOP SRL
 • Valoare contract (lei, fără TVA): 33.505.076,00
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 14136/14.05.2021
 • Proces verbal de receptie finala nr. 140/30.05.2022

CL7 – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Dragasani

 • Data semnarii contractului: 14.11.2013
 • Antreprenor: SC Hidroconstructia SA
 • Valoare contract (lei, fără TVA): 26.584.185,12
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 42502/14.10.2016
 • Proces verbal de receptie finala nr. 11360/24.04.2019

CL9 – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Olaneşti

 • Data semnarii contractului: 31.07.2014
 • Antreprenor: SC Constructii Erbasu SA – SC Protectchim SRL prin lider de asociere SC Constructii Erbasu SA
 • Valoare contract (lei, fără TVA): 25.962.584,51
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 50264/07.12.2016
 • Proces verbal de receptie finala nr. 13352/19.12.2017

CL11 – Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Balcesti

 • Data semnarii contractului: 02.04.2014
 • Antreprenor: SC Hidroconstructia SA
 • Valoare contract (lei, fără TVA): 19.695.136,05
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 16842/21.04.2017
 • Proces verbal de receptie finala nr. 16787/27.11.2019
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea