Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea

APAVIL S.A – operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în calitate de Beneficiar al Proiectului împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare au semnat în data de 09.02.2017 Contractul de Finanţare nr.26, având ca obiect acordarea finaţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului „Fazarea Proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Vâlcea”

Perioada de implementare a proiectului este de 54 de luni, respectiv între data de 1.07.2016 și data de 31.12.2020, la care se adaugă, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a Contractului de Finanţare este de 119.737.317lei, din care valoarea eligibilă de 99.900.928 lei iar finanţarea nerambursabilă din Fondul de Coeziune în sumă maximă de 77.731.913, 07.
Proiectul aduce contributii importante în atingerea rezultatelor POIM. Rezultatele urmărite prin promovarea unor investiții în domeniul apei și apei uzate contribuie la realizarea angajamentelor ce derivă din directivele europene privind epurarea și colectarea apelor uzate (91/271/EEC) și calitatea apei destinate consumului uman (98/83/CE).

La nivelul acestei etape a proiectului, se vor finaliza lucrările începute în cadrul următoarelor contracte :
• CL 1 “ Reabilitarea staţiei de tratare Valea lui Stan şi a captării de apă brută din lacul Bradişor, reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare şi a staţiei de tratare Drăgăşani”
• CL 2 Lot 1 “Modernizare staţiei de epurare Râmnicu Vâlcea”
• CL 3 “Extindere staţii de epurare în Drăgăşani şi Bălceşti,
• CL 6 “Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în Râmnicu Vâlcea, zona Nord şi Ocnele Mari”
• CL 7 “ Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în Drăgăşani”
• CL 9 “Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în Olăneşti”
• CL 11 “ Extindere şi reabilitare reţele de apă şi apă uzată în Bălceşti”
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea
WordPress Image Lightbox