APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 11 – 15 mai 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – Buzdugan Luncă, comuna Bunești – satele Râpănești și Firești, comuna Păușești – satul Barcanele, comuna Nicolae Bălcescu – satele Valea Viei și Rotărești; conductă PEHD Dn 32: comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus, comuna Păușești – satul Ursărești, orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu, comuna Cernișoara – satul Armășești, comuna Tomșani – satul Bogdănești; conductă PEHD Dn 63: comuna Frîncești – satul Moșteni, comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus; conductă PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satele Pleșoiu și Predești; conductă PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Tomșani, Orașul Băbeni – strada Capul Dealului; conductă PEHD Dn 140: comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei; conductă PEHD Dn 160: orașul Băbeni – strada Mărculești; conductă PEHD Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleșoiu; conductă OL Dn 100: orașul Băbeni – strada Capul Dealului. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satele Slăvitești și Șirineasa și în comuna Galicea – satul Cocoru.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-au efectuat lucrări pentru trecerea de pe conducta veche pe conducta nouă PEHD Dn 63 în orașul Băbeni – strada Uzinei;
 • s-a efectuat desfundarea și spălarea cu hidrojetul a unui racord de canalizare în comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
 • s-au montat branșamente noi în comuna Mihăești – satele Govora și Gurișoara;
 • s-a preluat branșament apă în comuna Pietrari;
 • s-au executat branșament apă și racord canalizare în comuna Tomșani – satul Tomșani;
 • s-a desfundat cu hidrojetul rețeaua de canalizare din orașul Horezu – strada Florilor;
 • s-a curățat și spălat cu hidrojetul incinta Stației de epurare Tomșani;
 • s-a decolmatat conducta aferentă drenului adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;
 • s-a curațat și decolmatat cu buldoexcavatorul zona de captare din cadrul barajului Râmești;
 • s-au vidanjat căminele de canalizare situate în orașul Băbeni – strada Aleea Liceului;
 • s-a debranșat un utilizator, la cerere, în orașul Horezu – strada Unirii;
 • s-a curățat dren cu buldoexcavatorul la Stația de apă Cernișoara din satul Armășești;
 • s-a ridicat la cotă vană Dn 50 în comuna Păușești – satul Buzdugan;
 • s-a efectuat igienizarea incintei puțuri captare apă potabilă W1 și W2 din comuna Bunești – satul Bunești;
 • s-a efectuat igienizarea incintei Stației de apă potabilă Bunești, comuna Bunești;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

Informare de presă 19 mai 2020