APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 03-10 martie 2024 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea și localitățile limitrofe, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe:

str. Râureni – Pârâul Sărat (s-a eliminat pierderea pe rețeaua Ø600mm), str. Carpați nr. 5, str. Bisericii nr. 5, str. Apusului, Stupărei – strada Principală nr. 48, str. I. C. Brătianu – Bl. A64, Școala Gimnazială Dăești.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe str. General Magheru, str. Ostroveni, str. Apusului, str. Principală nr. 48 – Stupărei.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Goranu, Râureni, Morilor, Arinilor, Parc Industrial.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • Au fost curățate manual şi mecanizat stațiile de pompare din zona: bd. Dem Rădulescu, Vlădești, Dăești, Budești, Str. Morilor, Râureni, Copăcelu, Căzănești, Ocnele Mari, str. Lespezi;
 • Au fost curățate, mecanizat și manual, stațiile de pompare ape uzate: Goranu, Budești, Râureni, Dăești, Morilor și Arinilor;
 • Au fost curățate stațiile de pompe de la Parcul Industrial;
 • S-au efectuat lucrări de înlocuire canalizare pluvială – str. Lucian Blaga;
 • A fost igienizată zona de protecție sanitară la stația de pompe aflată în conservare, de pe str. Bâlciului
 • Pe str. Fețeni – Rezervor Fețeni s-au verificat funcționarea și parametrii instalației de clorinare, precum și parametrii apei potabile furnizate in sistemul de alimentare cu apă Fețeni.
 • A fost mutat hidrantul Dn 65mm de pe domeniul privat pe domeniul public, pe Strada Linia, com. Budești;
 • Au fost curățate căminele de vane pe strada Alexandru Ioan Cuza din Oc. Mari;
 • Au fost verificați parametrii apei potabile furnizate in sistemul de alimentare cu apă, precum și parametrii punctelor de clorinare în satele Bercioiu, Barza, Racovița și Ruda.
 • A fost reabilitat colectorul de ape pluviale PVC Dn 500mm pe str. Lucian Blaga;
 • Au început lucrările de igienizare zona de protecție sanitară la rezervorul Petrișor;
 • Au fost verificați parametrii apei potabile furnizate in sistemul de alimentare cu apa pentru Ocnele Mari, precum și parametrii stației de clorinare Rezervor Popescu, unde a fost igienizată zona de protecție sanitară.
 • S-au efectuat lucrări de igienizare a zonei de protecție sanitară la stația de pompare de pe str. Albinei, aflată în conservare;

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Cerna – (toată zona), vidanjare zilnică; Colonie Nuci – str. Spicului nr. 2, str. Caporal Hanciu nr.1, Școala profesională Colonie; str. Nicolae Iorga – Bl. A27/1, sc. C; B-dul Tineretului – Bl. A11/3, sc. A; str. Trandafirilor – Bl. B8, sc. C, D și E, Bl. B9, sc. A și C; str. Maior V. Popescu – Bl. Maior V. Popescu, toate scările; str. Gib Mihăescu – Bl. A14, sc. A, B, C și D; str. Henri Coandă – Bl. S3, sc. A; Aleea Zorelelor – Bl. C18, Bl. A8/2; str. Splaiul Independenței – Bl. B7, B8, B9, B10 și B11; Aleea Narciselor nr.3, Bl. C24, sc/A,B; str. Republicii – Bl. S7; Aleea Bradului – Bl .B7, sc. B; str. Doctor Hacman – Bl.83, sc. A și B; Ostroveni – Bl. A13, sc. A – sc. E, Bl. A40/2, sc. C; Calea lui Traian – Bl. S15, S16 și S31.

120 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 120 apometre, dintre care 103 verificate și înlocuite și 17 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 18 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 11 avize tehnice și 19 avize de amplasament.

INFORMARE DE PRESĂ – SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA – CENTRUL EXPLOATARE RÂMNICU VÂLCEA, în perioada 03-10 martie 2024