În data de 10.11.2023 a fost semnat Contractul de achiziție de produse CF 2 “Proiectare inginerie, achiziție și montaj de echipamente producere energie verde” LOT 2 “FURNIZARE GRUPURI ENERGETICE PENTRU MICROHIDROCENTRALA VALEA LUI STAN, ORAȘ BREZOI, VÂLCEA”, care face parte din Proiectul “Investiții în creșterea eficienței energetice prin instalarea de sisteme fotovoltaice la șase stații de epurare a apei, precum și reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu“, cod MySMIS 158566, derulat în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare POIM 2014-2020.

Obiectivul general al contractului este reabilitarea grupului energetic al microhidrocentralei proprii, în vederea producerii de energie verde pentru consumul propriu, la operatorul de apă APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, iar unul dintre obiectivele secundare urmărit prin acest contract este reprezentat de producerea de energie electrică prin intermediul microhidrocentralei (MHC) aflată pe conducta de aducțiune Brădișor, amplasată în incinta Stației de epurare Valea lui Stan, orașul Brezoi, satul Valea lui Stan, județul Vâlcea.

Contractul de achiziție de produse CF 2 “Proiectare inginerie, achiziție și montaj de echipamente producere energie verde” LOT 2 “FURNIZARE GRUPURI ENERGETICE PENTRU MICROHIDROCENTRALA VALEA LUI STAN, ORAȘ BREZOI, VÂLCEA”, semnat între APAVIL SA, în calitate de achizitor și GIDAZI PROD COM SRL, în calitate de furnizor, are o valoare de 8.750.000 lei (fără TVA), având termen de finalizare 31.12.2024.

Obiectivele specifice ale contractului, respectiv operațiunile care se vor realiza în cadrul acestuia, conform Caietului de sarcini nr.17946/07.07.2023, sunt următoarele:

  • Demontare elemente componente vechi ale microhidrocentralei (turbine, generatoare, instalații electrice, echipamente hidraulice),
  • Montare elemente componente nou achiziționate ale microhidrocentralei,
  • Instalarea, punerea în funcțiune și testarea produselor în vederea asigurării funcționalității și efectuării recepției calitative,
  • Instruirea personalului achizitorului,
  • Asigurarea suportului tehnic pe perioada de garanție a produselor și a mentenanței preventive.

Această investiție constă în reabilitarea microhidrocentralei proprii veche de 20 de ani aflată pe conducta de aducțiune Brădișor, amplasată în incinta Stației de tratare Valea lui Stan din orașul Brezoi. În urma retehnologizării microhidrocentralei (reabilitarea grupului energetic Valea lui Stan prin înlocuirea unor elemente fundamentale pentru funcționare), producția de energie va crește cu 45%.

Implementarea proiectului este în concordanță cu Obiectivul specific POIM 11.1. Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, ”Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă”.

Persoana de contact: Aurelian Petrică

Șef Unitate Implementare Proiecte

Tel/Fax:0250739939; e-mail:aurelian.petrica@apavil.ro

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

A fost semnat Contractul de achiziție de produse CF 2 “Proiectare inginerie, achiziție și montaj de echipamente producere energie verde”
LOT 2 “FURNIZARE GRUPURI ENERGETICE PENTRU MICROHIDROCENTRALA VALEA LUI STAN, ORAȘ BREZOI, VÂLCEA”