APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17 – 23 iunie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe strada Calea lui Traian – Grup Școlar General Magheru, str. Știrbei Vodă nr. 219A și str. Gh. Bobei nr. 20.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Mihai Viteazu, Spicului, Bâlciului, Rapsodiei, Preot Gh. Vețeleanu, Bl. C26-zona Ostroveni, str. Copăcelu intersecție cu str. Bâlciului, str. Rapsodiei intersecție cu str. Henri Coandă;

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bd. Dem Rădulescu și străzile: Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • Continuă igienizarea perimetrului zonei de protecție sanitară la rezervorul Cetățuia;
  • S-a asigurat asistență tehnică la adresele: strada Andrei Mureșanu nr. 10 și nr. 12, strada Violetelor nr. 4C, strada Timiș –Europan Prod și strada Remus Bellu;
  • S-au executat lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă cu 80m țeavă PEHD D 63mm pe strada Intrarea Stăncioiului;
  • Au fost curățate rețelele și căminele de canalizare, manual și mecanizat, precum și SPAU-urile aferente, în Goranu și Râureni;
  • A fost înlocuită ramă cămin deteriorată pe str. Libertății – Bl. A15;
  • Au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
  • S-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K, str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III, str. Nicolae Iorga – Bl. A24/2, Bl A24/3; str. Aleea Panseluțelor – Bl. C23, sc. D; Bl. C32, scările B, C și F; Calea lui Traian Sud – Bl. S33/1, Bl. S33/2 și Bl. S33/3; str. General Magheru – Bl. S3, sc. E; str. Ostroveni – Bl. A41/3, sc. A; str. Luceafărului – Bl. A21, scările A – G; str. Regina Maria – Bl. P1, sc. B.

50APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 50 de apometre, dintre care 41 verificate și înlocuite și 9 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 4 avize tehnice și 10 avize de amplasament.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.

INFORMARE DE PRESĂ – SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 17 – 23 iunie 2023