APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 25 – 31 martie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe Bd. Nicolae Bălcescu – Autogara Obadă, Lucian Blaga – Bl. G 320, Calea lui Traian – Jandarmerie și str. Gib Mihăescu intersecție cu strada General Magheru.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe Bd. N. Bălcescu și str. Lucian Blaga – Bl. G320.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bd. Dem Rădulescu, Str. Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • A fost igienizată zona de protecție a rezervoarelor Capela, Cetățuia, Râureni, Copăcelu și Petrișor;
  • Continuă lucrările de extindere a rețelei de canalizare menajeră cu țeavă PVC Dn250mm , 18m lungime pe strada Grădinilor;
  • S-a asigurat asistentă tehnică pe str. Bâlciului nr. 138A;
  • Au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și Stațiile de pompare ape uzate aferente și a fost curățată rețeaua de canalizare din zona 1 Mai – Aleea Olănești;
  • Au fost ridicate la cota ternului capacele de canalizare pe Aleea Olănești, str. Dacia;
  • Au fost verificate și curățate gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
  • S-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III; str. I. C. Brătianu – Bl. A64; str. Aleea Melodiei – Bl. N9; str. Mihai Eminescu – Bl. 13; str. Grigore Procopiu – Bl. 61; str. Aleea Narciselor – Bl. C28; str. Calea lui Traian – Bl. S15; Bd. Tudor Vladimirescu – Bl. 09; Bd. Pandurilor – Bl. A5; str. Constantin Brâncuși – Bl. I3; str. Luceafărului – Bl. A21 și Aleea Nuci – Baraca 3 și 4.

99APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 99 apometre, dintre care 74 verificate și înlocuite și 25 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 5 avize tehnice și 7 avize de amplasament.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.

INFORMARE DE PRESĂ SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 25 – 31 martie 2023