Conform Deciziei nr. 3 din 10.01.2023, emisă de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile de Utilitați Publice, începând cu data de 01.02.2023, pentru toată aria de operare a Apavil SA, se vor aplica următoarele prețuri și tarife:

  • Prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită, este de 4,99 lei/mc (fără TVA)
  • Tariful pentru canalizare-epurare este de 5,24 lei/mc (fără TVA)

Practicarea prețului/tarifului face parte din  Strategia tarifară  a operatorului, cerință esențială și condiție obligatorie din Contractul de finanțare nr. 1758/02.11.2022, încheiat între Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare și APAVIL S.A. pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Valcea”.

Facem precizarea că TVA-ul calculat la prețul/tariful la apa potabilă/canalizare epurare este de 9%.

Prezenta constituie înștiințare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion Florescu

COMUNICAT/ÎNȘTIINȚARE privind majorarea prețului la apa potabilă și a tarifului la canalizare-epurare începând cu 01.02.2023