FINALIZARE PROIECT „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, cod SMIS 2014 +106204

Având în vedere finalizarea Contractului de lucrări CL6 la data de 30.05.2022 (Proces-verbal de receptie finală nr.140), precum și a Contractului de servicii CS 02 la data de 30.05.2022 și cererea de rambursare finală CR52 depusă la data de 28.11.2022, vă informăm că proiectul „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, a fost finalizat.

Menționăm faptul că pentru acest proiect a fost semnat Contractul de finanțare nr.26/09.02.2017 între APAVIL S.A –operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în calitate de Beneficiar al Proiectului și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.

În cadrul acestui proiect au fost finalizate următoarele contracte:

CL1 – Reabilitarea stației de tratare Valea lui Stan și a captării de apă brută din lacul Brădișor, reabilitare sursa Comanca, reabilitarea fronturilor de captare și a stației de tratare Drăgășani;

CL2 lot1 –  Modernizarea Statiei de Epurare Ramnicu Valcea;

CL3 – Extindere Statii de epurare Dragasani si Balcesti;

CL6 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Râmnicu Vâlcea zona Nord și Ocnele Mari;

CL7 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Drăgășani;

CL9 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Olăneşti;

CL11 – Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Bălcești;

CS02 – Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor.

Valoarea totală a proiectului este de 75.265.742,46 lei fără tva, din care suma de 68.559.967,56 lei reprezintă valoarea finanțată din fonduri europene prin POIM, iar suma de 6.705.774,90 lei reprezintă valoarea finanțată din fondurile proprii ale operatorul regional, APAVIL S.A..

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Oprerațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020.

Persoana de contact: Mihaela Rogoz

Șef Unitate Implementare Proiecte

Tel/Fax:0250739939; e-mail:mihaela.rogoz@apavil.ro

.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.mfe.gov.ro

FINALIZARE PROIECT „Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”, cod SMIS 2014 +106204