A fost semnat Contractul de finanțare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în județul Vâlcea

APAVIL S.A. – operator regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare, în calitate de Beneficiar al Proiectului împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare au semnat în data de 02.11.2022 Contractul de Finanţare nr.1758, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea „Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în județul Vâlcea”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din judeţul Vâlcea incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 • Conformarea cu angajamentele României pentru implementarea Directivei 91/271/CEE cu privire la colectarea și epurarea apelor uzate urbane, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005, principalele măsuri propuse vizând următoarele:
  • creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de canalizare,
  • îmbunătăţirea calităţii efluentului,
  • reducerea ratei de infiltraţii în sistemul de canalizare,
  • îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a nămolului provenit de la staţiile de epurare.
 • Conformarea cu Directiva 98/83/CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, așa cum a fost transpusă în legislația românească prin Legea nr.458/2002 cu privire la calitatea apei potabile (modificată prin Legea nr.311/2004), principalele măsuri propuse vizând următoarele:
  • creşterea gradului de conectare a populaţiei la reţeaua de alimentare cu apă,
  • alimentarea cu apă potabilă la standardele de calitate stabilite prin legislaţie,
  • creşterea gradului de siguranţă în funcţionarea sistemului.

Proiectul este etapizat. Propunerile de investiții se vor face în doua etape, Etapa I POIM (cu finalizare până la 31 decembrie 2023) și Etapa a IIa (ce se va implementa în perioada 2024 – 2025), se fundamentează pe prevederile Master Planului aprobat în 2014 și sunt corelate cu alte investiții din alte surse de finanțare. Investițiile totale sunt în valoare de 261.470.272 Euro (prețuri curente fără TVA) – Etapa I POIM = 113.526.246 Euro si Etapa a II a PODD = 147.944.026 Euro, din care:

– costuri totale investiții în sector apă: 81.191.159 euro (35.251.914 Euro în etapa I POIM),

– costuri totale investiții în sector apă uzată: 180.279.113 euro (78.274.332 Euro în etapa I POIM).

Aria proiectului în ceea ce privește «Alimentarea cu apă», cuprinde 24 UAT -uri, acoperite de 25 de sisteme de alimentare cu apă: SAA Băbeni, SAA Băile Olănești, SAA Băile Govora, SAA Brezoi, SAA Horezu, SAA Cernisoara, SAA Copăceni, SAA Dăesti, SAA Frâncești, SAA Galicea, SAA Olanu, SAA Drăgoesti, SAA Laloșu, SAA Livezi, SAA Măciuca Valea Mare, SAA Mănăilești (UAT Frâncești), SAA Milcoiu, SAA Pesceana, SAA Pietrari, SAA Stoilești, SAA Stefănești, SAA Titești, SAA Vaideeni, SAA Izvoru Rece (UAT Vaideeni), SAA Voineasa.

Aria de acoperire a proiectului pentru «Canalizarea și epurarea apelor uzate» include 17 UAT-uri formând 15 aglomerări cu încărcare care depășesc 2000 l.e. per aglomerare. Cele 15 aglomerări în care sunt propuse investiții sunt: Cluster Băbeni-Mihăești-Băile Govora (Aglomerarea Băbeni, Aglomerarea Mihăești – Băile Govora), Cluster Horezu (Aglomerarea Horezu, Aglomerarea Vaideeni), Aglomerarea Băile Olănești, Aglomerarea Brezoi, Aglomerarea Budești, Aglomerarea Bunești, Aglomerarea Călimănești, Aglomerarea Drăgășani, Aglomerarea Galicea-Olanu-Drăgoești, Aglomerarea Păușești-Măglași, Aglomerarea Pietrari, Aglomerarea Râmnicu Vâlcea și Aglomerarea Șușani.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 664.401.134,09 lei, din care AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 517.014.012,57 lei.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.mfe.gov.ro

A fost semnat Contractul de finanțare pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă si Apă Uzată în județul Vâlcea