APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 28 august – 03 septembrie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Depozitelor, Pârâul Sărat, Râureni și Nicolae Titulescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Decebal intersecție cu strada Nicolae Labiș.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Posada;
  • s-au executat racorduri canalizare menajeră strada Alexandru Budișteanu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada Săliștea Nouă, strada Luceafărului – blocurile A2, A18 și A22, strada I.L.Caragiale – blocul A27/3, strada Calea lui Traian – blocurile 4, 7, S31/1 și S34, strada Rapsodiei – blocul R3, Aleea Zorelelor – blocul C18, strada Mihai Eminescu – blocul B12 , strada Dealul Malului, strada Florilor, strada Grigore Antipa , strada Râureni, strada Marin Sorescu – blocul A36/1, strada Posada, strada Petrișor, strada Matei Basarab – blocul 108, strada Tineretului – blocul A0, strada Dr. Hacman – blocul 108, strada General Magheru – blocul S1 și S2, strada Henri Coandă – blocurile P1, R3, N 9 și N10, strada Antim Ivireanu – blocul 6A, strada Lespezi, strada Patriarh Iustinian Marina, strada Panseluțelor – blocul C31, strada Marin Preda – blocul A36/3, strada Matache Temelie – blocul 72 și bulevardul Pandurilor – blocul A8/2.

4 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 4 apometre, dintre care 2 apometre verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 4 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 28 august – 03 septembrie 2021