APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 21 – 27 august 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Buridava, Ostroveni și Straubing.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a igienizat perimetrul rezervorului Petrișor;
  • s-au continuat lucrările de extindere rețea de canalizare pe strada Posada;
  • s-au executat lucrări de refacere branșament apă potabilă pe strada Știrbei Vodă;
  • s-a dezafectat branșament apă potabilă pe strada Anton Pann;
  • s-a dezafectat cișmea stradală pe strada Drumul Gării;
  • s-au executat racorduri canalizare menajeră strada Alexandru Budișteanu;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Splaiul Independenței, strada Kalamata, strada Depozitelor, strada Mihai Eminescu – blocul C13, Aleea Bradului – blocul C, strada Calea lui Traian – blocurile L și Filipin, strada Stejarului – blocul C1, strada Lucian Blaga – blocurile G320 și A51, strada Nicolae Iorga – blocul A93, strada Prundului, strada Regina Maria – blocul G, strada M.V.Popescu, strada Morilor, strada Republicii – blocul N29, strada General Magheru – blocul S1, strada Petrișor – blocul P2, strada Luceafărului – blocul A1, strada I.L.Caragiale – blocul A35/2 și Căzănești nr. 81.

4 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 4 apometre, dintre care 2 apometre verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 8 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 21 – 27 august 2021
WordPress Image Lightbox