APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 05 – 11 iunie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Straubing și Cojocarilor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Remus Bellu, Nicolae Titulescu, Calea lui Traian, Ostroveni, Straubing, Albinei și bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Capela;
  • se continuă lucrările de execuție Stație de pompare pe strada Livezi;
  • se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-a refăcut racord canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Mihai Eminescu – blocurile B13 și B14, strada Nicolae Iorga – blocul A25, strada Kalamata, strad Henri Coanda – blocurile I10 și H6, strada Regina Maria – blocul C3, strada Mărului, strada Luceafărului – blocurile A1 și A2, strada Petrișor – blocul P8, Aleea Panseluțelor – blocurile C23 și C32, strada Dobrogeanu Gherea, Aleea Olănești – blocul 12, strada Digului, strada Antim Ivireanu, strada Carpați, strada Ostroveni – blocul A14, strada Râureni, Splaiul Independenței, bulevardul Tineretului – blocurile A9, A11/1 și S2 și bulevardul Dem Rădulescu – blocurile 28, 29 și 30.

16 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 de apometre, dintre care 12 verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 9 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 15 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 05 – 11 iunie 2021