APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 22 – 28 mai 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Ostroveni, Tudor Vladimirescu, Carpați, Spicului, Venus și Fântânii.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Ostroveni, Salcâmilor, Constantin Stănciulescu și Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • se continuă cu igienizarea perimetrul rezervorului Capela;
  • se continuă lucrările de execuție cămin Stație de pompare pe strada Livezi;
  • se continuă lucrările de extindere rețea de canalizare menajeră pe strada Zăvoieni;
  • s-au executat lucrările de canalizare menajeră și s-a montat cămin colector canalizare pe strada Intrarea Traficului;
  • s-au finalizat lucrările de extindere rețea apă potabilă pe strada Sora;
  • s-au finalizat lucrări de extindere a rețelei de apă potabilă pe strada Dealul Malului;
  • s-a refăcut tronson canalizare menajeră pe străzile Calea lui Traian și Petrișor;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Petrișor – blocul P8, strada Kalamata, strada Rapsodiei – blocul R3, strada Colonia Nuci, strada Luceafărului, strada Rapsodiei – blocul D1/7, strada Doamna Stanca, strada Ostroveni – blocul A41/2, strada Eleodor Constantinescu – blocul S7, strada Tineretului – blocul A9, strada Nicolae Iorga – blocurile A17, A17/1, A25 și A28/2, strada Mihai Eminescu – blocul C11, strada Calea lui Traian – blocurile L și 7, strada Morilor, strada Matei Basarab – blocul 126, strada Lucian Blaga – blocul G320, strada I.L.Caragiale, strada Prundului, Aleea Panseluțelor – blocul C23, strada Rapsodiei – bloc R3, strada Dan Basarab, strada Ferdinand, strada Krusevac, strada Grigore Procopiu – blocul G117 și strada Apusului.

18 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 18 de apometre, dintre care 6 verificate și înlocuite și 12 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 6 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 7 avize de amplasament și 6 avize tehnice.

Informare de presă – Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de Apavil SA în municipiul Râmnicu Vâlcea în perioada 22 – 28 mai 2021