APAVIL SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 07 – 13 decembrie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 110: comuna Tomșani – satul Tomșani și orașul Horezu – strada Unirii; conductă PEHD Dn 140: comuna Nicolae Bălcescu – satul Predești și orașul Băbeni – strada Ariei. De asemenea, s-a intervenit la avarii în orașul Băbeni – strada Capul Dealului.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

 • s-a curățat și decolmatat grătarul aferent barajului de captare Râmești;
 • s-au desfundat rețelele de canalizare menajeră din orașul Horezu – străzile George Coșbuc și Mircea cel Bătrân;
 • s-au decolmatat, desfundat și spălat rețeaua de canalizare menajeră și racordurile din comuna Bunești – satul Firești;
 • s-au vidanjat căminele Stațiilor de repompare din comuna Șirineasa;
 • s-au efectuat lucrări pentru înlocuirea unui racord de canalizare din orașul Băbeni – strada Bistriței;
 • s-a vidanjat cămin de canalizare din comuna Șirineasa – satul Ungureni;
 • s-a montat pompă în puțul de captare aferent Stației de apă Dealul Galicii;
 • s-au spălat rețelele de apă din orașul Băile Govora – străzile Palangine, Tudor Vladimirescu și Viorelelor;
 • s-au decolmatat, desfundat și spălat rețeaua de canalizare menajeră și racordurile din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;
 • s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;
 • s-a asigurat asistență tehnică pentru branșarea la rețeaua de apă potabilă în comuna Tomșani – satul Bogdănești;
 • s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;
 • s-a verificat buna funcționare a rețelelor de distribuție, a hidranților, căminelor și vanelor din comuna Frâncești – satele Surpatele și Viișoara;
 • s-a efectuat igienizarea perimetrului rezervorului de înmagazinare apă Palangine din orașul Băile Govora;
 • s-a efectuat igienizarea Stației de apă și a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă din comuna Frâncești – satul Surpatele;
 • s-au efectuat operațiuni de golire, curățare și spălare a Stației de repompare ape uzate nr. 1 și a pompei din cadrul stației din localitatea Nicolae Bălcescu;
 • au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;
 • s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;
 • s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;
 • a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

COMPARTIMENTUL DE COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A

Informare de presă – Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest” 05 ianuarie 2020