Această informare este făcută de APAVIL S.A, cu sediul social în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, județul Vâlcea, ce intenționează să solicite la Administrația Bazinală de Apă Olt – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea investiției “ Extindere rețea de canalizare menajeră, SPAU și racorduri “, propus a fi realizat în județul Vâlcea, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Intrarea Zăvoieni.

Această solicitare de aviz este confirmată cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare sau care intenționează să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului, APAVIL S.A, telefon 0250/73.95.80, după data de 10.11.2020, data estimate la care se va transmite solicitarea.

Informare