În perioada 04.09.2020 – 11.09.2020 a fost derulata procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări “Extindere Stație de epurare în Drăgășani și Bălcești“ CCI2009RO161PRO11-CL3.

Valoarea lucrărilor executate pentru realizarea Stației de epurare Bălcești este de 7.483.009,08 lei (fără TVA), iar cea pentru Stația de epurare Drăgășani este de 15.476.752,05 lei (fără TVA), din care 91,54% reprezintă contribuție fonduri nerambursabile (Fondul de Coeziune, Bugetul de Stat și Bugetul Local) și 8,46% contribuție Operator Regional – Societatea Apavil S.A.

Stația de epurare din municipiul Drăgășani are o capacitate proiectată de 23.000 locuitori echivalenți (l.e.) și a fost dimensionată pentru un debit mediu zilnic de apă uzată de 4.314 mc/zi, iar cea de la Bălcești are o capacitate proiectată de 4.000 l.e. și a fost dimensionată pentru un debit mediu zilnic de apă uzata de 600 mc/zi. Ambele stații de epurare sunt prevăzute cu trepte de epurare mecanică și biologică, iar procesele tehnologice sunt monitorizate online prin intermediul sistemului SCADA.

Obiectivele de investiție realizate în cadrul contractului contribuie la îmbunătățirea calității serviciilor de epurare a apei uzate, la modernizarea instalațiilor și echipamentelor folosite în procesul tehnologic și la realizarea unui nou ciclu de funcționare a stațiilor de epurare. Procesele tehnologice prevăzute pentru cele două stații de epurare asigură reducerea și eliminarea compușilor de fosfor și azot. În acest fel, apa uzată epurată corespunde standardelor naționale și europene în domeniu, investiția aducând beneficii majore pentru mediu și starea de sănătate a populației din regiune.

Implementarea contractului este realizată de societatea Apavil S.A, în calitate de Operator regional în domeniul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Vâlcea, iar lucrările sunt finanțate din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 în cadrul proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă în județul Vâlcea” și prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2017 – 2020 în proiectul ‘’Fazarea Proiectului – Extinderea și Reabilitarea Infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea”.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro

Apavil SA a finalizat procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru Contractul “ CL3 – Extindere Stație de epurare în Drăgășani și Bălcești“