APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 18 – 24 iulie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Matache Temelie 17, str. Apusului intersecție cu str Eftimeștilor, B-dul Tudor Vladimirescu – Cămin Garnizoană, Muscelului nr.208, Danil Ionescu nr. 95-96, Calea lui Traian Bl. 20, Colonie Nuci – baraca 26, C. Hanciu nr.7 și Prundului.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe Splaiul Independenței și str. Luceafărului – Bl. A2.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu, Pasajul Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-au executat lucrări de conectare a rețelei de apă PEHD, PN 10m, Dn 160mm cu rețeaua PEHD, PN 10, D 160mm existentă pe Splaiul Independenței, unde s-au executat patru branșamente de apă cu țeavă PEHD PN 10, D 63mm și a fost dezafectată rețeaua OL D175mm, cuplându-se rețelele de PE D160 mm;
  • continuă lucrările pentru înlocuirea rețelei de canalizare cu țeavă PVC, D 250mm pe strada Calea lui Traian – Supeco, unde au fost executate două cămine de vizitare;
  • a fost înlocuit un capac cămin pe Aleea Castanilor,
  • a fost verificată canalizarea pluvială la Bl. C16 – zona Ostroveni;
  • a fost curățată canalizarea și s-au tăiat și sudat capace cămine canalizare pe str. Sacerdoțeanu;
  • au fost ridicate la cotă două cămine de canalizare la Bl. C 29 pe Aleea Panseluțelor;
  • au fost curățate căminele de canalizare în cartierul Petrișor.
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Bl. A54 – Ostroveni, Aleea Panseluțelor – Bl. C29, sc. B, Bd. Tineretului – Bl. B5, sc. A și Bl. A16, Bd. T. Vladimirescu – Bl. N5, sc. A, str. Matache Temelie – Bl. 72, Bl. 73 și Bl.74 , Ostroveni – Bl. 101, Bl.C32, Bl. C1, Bl. B12, Bl. A16, Bl. A8/1, Bl. C28 și Bl. C29, str. Matei Basarab – Bl. 118, str. Dr. Hacman – Bl. 102, str. Cerna – Bl. 1, str. Rapsodiei – Bl.H1, str. Libertății, str. C-tin Brâncuși – Bl. I2 sc. D, str. Mihai Eminescu – Bl. C11, str. I. C. Brătianu – Bl. A65, Bl. A66, Bl. A67, Bl. A68, Bl. A69, Bl. A70 , Piața centrală – Bl. L, sc. D, str. Sacerdoțeanu , str. Dacia – Bl. B.

35 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 35 apometre, dintre care 33 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 12 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea.

Situaţia Centralizată A Lucrărilor Derulate De Apavil SA În Municipiul Rm. Vâlcea În perioada 18 – 24 iulie 2020