APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 30 mai – 05 iunie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Mierlei, Aurelian Sacerdoțeanu, Caiselor, bulevardul Tineretului și bulevardul Nicolae Bălcescu.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Alexandru Budișteanu, Matei Basarab, Aurelian Sacerdoțeanu și bulevardul Tineretului.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • s-a înlocuit tronson canalizare menajeră pe bulevardul Tineretului – blocul A12;
  • s-a efectuat igienizarea perimetrelor rezervor Fețeni;
  • s-a asigurat asistență tehnică pe străzile Intrarea Grigore Râmniceanu, Drumul Gării și Nistor Dumitrescu;
  • s-a curățat rețeaua de canalizare menajeră și s-a refăcut căminul de canalizare pe strada Splaiul Independenței;
  • s-au ridicat la cotă cămine de canalizare și guri de scurgere pe strada Luceafărului – blocurile A1 și A2;
  • au fost curățate căminele de canalizare și gurile de scurgere de pe străzile Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Matei Basarab și bulevardul Tineretului;
  • s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada bulevardul Pandurilor – blocul A8/I, strada Mihai Eminescu – blocul B12, strada Aleea Panseluțelor – blocurile B15 și C28, strada Lucian Blaga – blocurile A55 și S2, strada bulevardul Tineretului – blocurile A11/I, A12 și B2, strada I. L. Caragiale – blocul A28/I, strada Decebal – blocul G159, strada Aleea Doinei – blocul N2, strada Calea lui Traian – blocurile S16 și S31, strada Marin Preda – blocul A28/II, strada Nicolae Iorga – blocul A27/III, strada Toporașilor, strada Aurelian Sacerdoțeanu, strada I. C. Brătianu – blocul C18, strada Eugen Ciorăscu – blocul A50, strada Mihai Viteazu – blocul 101 și strada Nicolae Grigorescu – blocul E.

30 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 30 de apometre, dintre care 28 verificate și înlocuite și 2 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 5 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și 2 avize tehnice.

Situaţia Centralizată A Lucrărilor Derulate De Apavil SA În Municipiul Rm. Vâlcea În perioada 30 mai – 05 iunie 2020