Beneficii proiect
 • Beneficiile importante pe care le aduce Proiectul cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene sunt:
 1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din zona de deservire a proiectului, prin asigurarea accesului la servicii sigure şi eficiente de apă potabilă şi canalizare;
 2. Asigurarea furnizării de apă potabilă, corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ standardelor UE, pentru toată populaţia din aglomerările Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Dragășani, Călimănești, Olănești, Băbeni și Bălcești;
 3. Branşarea la sistemul de alimentare cu apă şi racordarea la sistemul de canalizare a întregii populaţii din localităţile mai sus menționate;
 4. Îmbunătăţirea condiţiilor igienice şi a stării de sănătate a populaţiei din regiunea deservită de operatorul regional, ca urmare a reducerii riscului contaminării apei, prin eliminarea întreruperilor în furnizare;
 5. Evitarea deversării directe a apei uzate în apa de suprafaţă şi reducerea exfiltraţiilor de apă uzată, prin evacuarea şi tratarea apei uzate conform normelor europene;
 6. Îmbunătăţirea calităţii mediului ca urmare a tratării şi depozitării corespunzătoare a nămolului rezultat din staţiile de epurare;
 7. Oportunitatea utilizării în agricultură a nămolului provenit din epurarea apelor uzate, ca agent de regenerare a solului şi fertilizant;
 8. Realizarea de economii pentru viitorii utilizatori prin evitarea cheltuielilor la pomparea din puţuri şi curăţarea foselor septice;
 9. Crearea directă de noi locuri de muncă în timpul fazei de construcţie;
 10. Stimularea creşterii economice, prin îmbunătăţirea generală a infrastructurii în regiune.
Sunteti aici: Prezentare Beneficii proiect