Obiective proiect
 • Obiectivul general al Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea” îl reprezintă reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare şi tratare a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apei uzate în aglomerările Râmnicu Vâlcea (inclusiv Ocnele Mari), Drăgășani, Călimănești, Olănești, Băbeni și Bălcești, în vederea conformării cu obligaţiile privind calitatea apei prevăzute în Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele Programului Operaţional Sectorial de Mediu.
 • Proiectul constă, în principal, în măsuri de reabilitare a conductelor de aducţiune de la sursele de apă subterană şi a staţiilor de tratare a apei, reabilitarea şi extinderea rezervoarelor de apă, a staţiilor de pompare, de hidrofor, şi a reţelelor de alimentare cu apă potabilă, reabilitarea şi extinderea sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate.
 • Proiectul reprezintă prima etapa din planul de investiții pe termen lung dezvoltat în Master Planul pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Vâlcea. Populaţia beneficiară a proiectului este de aproximativ 163.000 de locuitori.
 • Obiectivele specifice ale Proiectului sunt:
  • asigurarea conformării cu cerințele Directivei 98/83/EC privind calitatea apei destinate consumului uman în aria de proiect;
  • îmbunătățirea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate în aria de proiect, în conformitate cu Directiva de Apă 98/83/CEE, până la 96% la sfârșitul implementării proiectului;
  • asigurarea furnizării apei potabile la o presiune adecvată și fără întreruperi;
  • scăderea numărului de avarii şi creşterea nivelului de satisfacere a cerinţelor clienţilor;
  • reducerea pierderilor de apă din aria de proiect prin reabilitarea rețelelor de distribuție;
  • creșterea siguranței în furnizarea apei potabile la o calitate acceptabilă pentru locuitorii din regiunea proiectului și îmbunătățirea alimentării cu apă, prin reabilitarea stațiilor de tratare Valea lui Stan, Drăgășani și Olănești, a captării de apă brută din lacul Brădișor și a fronturilor de captare din Drăgășani;
  • îmbunătăţirea performanţelor managementului operaţional, financiar şi de mediu;
  • asigurarea conformarii cu Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășenești în aria de proiect;
  • creșterea gradului de acoperire cu servicii de colectare a apelor uzate până la 91% la finalul anului 2015, la nivelul ariei de proiect;
  • reducerea nivelului infiltrațiilor în aria de proiect, în urma reabilitării rețelelor de canalizare;
  • extinderea stațiilor de epurare Râmnicu Vâlcea, Bălcești, și Drăgășani, pentru conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE și stații noi de epurare la Băbeni, Călimănești și Olănești;
  • asigurarea evacuării finale în condiţii ecologice a nămolului din staţiile de epurare.
Sunteti aici: Prezentare Obiective proiect