Stadiu implementare

Până în prezent, s-au semnat și se află în derulare următoarele contracte:

Contracte de servicii:

CS 1 ”Asistența tehnică pentru managementul Proiectului”

Obiectivul general al contractului CS 1 este asigurarea managementului implementarii Proiectului, în condiții de calitate și eficiență, în vederea obținerii rezultatelor așteptate în limita de timp planificată și cu costurile și resursele alocate prin contract.

Contractant: Asocierea SC Fichtner Environment SRL, SC Interdevelopment SRL și SC Unix SRL

Valoarea contractului: 17.116.172,76 lei (fără TVA)

Data semnării: 07 noiembrie 2012

Data începerii: 21 noiembrie 2012

Durata contractului: 36 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Obiective specifice:

 • Acordarea de sprijin calificat şi eficient operatorului regional în managementul Proiectului pentru implementarea cu succes a Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;
 • Asigurarea condiţiilor pentru gestionarea prin sisteme de management moderne şi eficiente a reţelelor de apă şi canalizare din cadrul aglomerărilor respective;
 • Asigurarea publicităţii adecvate a investiției şi informarea corectă a populaţiei privind lucrările de construcţie propuse/realizate în cadrul Proiectului;
 • Realizarea documentațiilor de atribuire în conformitate cu cerințele legislației naționale și prevederile Cererii de finanțare și sprijin acordat pe perioada desfășurării licitațiilor;
 • Actualizarea Master Planului privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate în județul Vâlcea;
 • Dezvoltarea sistemului GIS pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare în zonele proiectului, în vederea administrării eficiente a rețelelor de distribuție apă și canalizare, permițând extinderea sistemului la nivelul celorlalte localități din aria Proiectului;
 • Optimizarea şi modelarea hidraulică a reţelelor de apă şi canalizare;
 • Dezvoltarea sistemului SCADA;
 • Revizuirea și actualizarea studiului de fezabilitate, inclusiv a devizului general.

CS 2 ”Asistență tehnică pentru supervizarea lucrărilor”

Obiectivul general al contractului CS 2 constă în asigurarea supervizǎrii contractelor de lucrǎri şi furnizare din cadrul Proiectului, care sǎ conducǎ la finalizarea cu succes a acestora din punct de vedere al calitǎṭii, costurilor şi duratelor de realizare, conform Contractului de Finanṭare semnat între Beneficiar, SC Apavil SA și Finanṭator, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Contractant: Asocierea SC Eptisa România SRL și Eptisa Servicios de Ingenieria SL

Valoarea contractului: 7.982.400 lei (fără TVA)

Data semnării: 25 octombrie 2012

Data începerii: 15 noiembrie 2012

Durata contractului: 31 luni

Obiective specifice:

 • asigurarea, în calitate de ”Inginer” (conform prevederilor FIDIC), a supervizării celor 11 contracte de lucrări privind îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă şi de canalizare din judeţul Vâlcea;
 • monitorizarea zilnică a resurselor şi progresului lucrărilor, asigurarea controlului calităţii şi al securităţii muncii;
 • verificarea rapoartelor Antreprenorilor, metodelor de lucru, proiectelor şi documentelor tehnice.

Contracte de lucrari:

CL 1 ”Reabilitarea staţiei de tratare Valea lui Stan şi a captării de apă brută din lacul Bradişor, reabilitarea staţiei de tratare Olăneşti şi a sursei Comanca, reabilitarea fronturilor de captare şi a staţiei de tratare Drăgăşani”

Contractant: Asocierea SC Vlad Prod SRL, SC Preconstruct Oaș SRL, SC AB Tehnica SRL și SC Ecoviable Ingenierie SRL

Valoarea contractului: 27.996.526,66 lei (fără TVA)

Data semnării: 05 decembrie 2013

Data începerii: 03 ianuarie 2014

Durata contractului: 16 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Principalele lucrări care vor fi realizate:

 • reabilitarea captării de apă brută din lacul Brădișor
 • reabilitarea stației de tratare a apei potabile Valea lui Stan
 • reabilitarea frontului de captare și a stației de tratare de la Drăgășani
 • reabilitarea captării de apă brută de pe râul Olănești
 • reabilitarea stației de tratare Comanca

CL 7 ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Drăgășani”

Contractant: S.C. Hidroconstrucția S.A.

Valoarea contractului: 26.584.185,12 lei (fără TVA)

Data semnării: 14 noiembrie 2013

Data începerii: 04 decembrie 2013

Durata contractului: 16 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Lucrări realizate sau în curs de realizare:

 • extindere rețea de alimentare cu apă pe străzile Podgoriei și Vinului
 • extindere rețea de canalizare pe următoarele străzi: Primăverii, Bârsanu, Drăgășanilor, Duzilor și Fundătura Fântânii.

CL 2 ”Extinderea stației de epurare Râmnicu Vâlcea și stație de epurare nouă la Băbeni”

CL 2, Lot 1 ”Modernizarea stației de epurare Râmnicu Vâlcea”

Contractant: Asocierea SC Delta ACM 93 SRL, Stulz-Planaqua GmbH și SC Hydro-Carpați SRL

Valoarea contractului: 20.864.497,22 lei (fără TVA)

Data semnării: 08 august 2012

Data începerii: 30 august 2012

Durata contractului: 18 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Lucrări realizate sau în curs de realizare:

 • organizarea de șantier
 • lucrări de dezafectare a facilităților vechi de pe amplasament
 • lucrări de reabilitare îngroșător nămol, fermentator nr. 1 și fermentator nr. 2
 • platformă acoperită nămol
 • construcție bazin tampon de nămol concentrat, bazin de aerare și bazin de sedimentare finală

CL 2, Lot 2 ”Stație de epurare nouă în Băbeni”

Contractant: Asocierea SC Conexvil SA, Efacec Engenharia e Sistemas SA și Efacec Central Europe

Valoarea contractului: 11.080.516,75 lei (fără TVA)

Data semnării: 08 august 2012

Data începerii: 03 septembrie 2012

Durata contractului: 19 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor

Lucrări realizate sau în curs de realizare:

 • organizarea de șantier
 • pavilion administrativ
 • clădire atelier și depozitare
 • lucrări de construcție bazin de aerare, depozitare nămol deshidratat, stație pompare admisie, facilități de deznisipare și îndepărtare grăsimi, decantor secundar și facilități de îngroșare nămol în exces.

CL 4 ”Construire stații de epurare ape uzate noi la Călimănești și Olănești”

CL 4, Lot 1 ”Construire staţie de epurare nouă în Călimăneşti”

Contractant: Asocierea SC Cominco Oltenia SA, SC Danex Consult SRL și SC Hydro-Carpați SRL

Valoarea contractului: 16.121.979,48 lei (fără TVA)

Data semnării: 21 decembrie 2012

Data începerii: 17 ianuarie 2013

Durata contractului: 18 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Lucrări realizate sau în curs de realizare:

 • lucrări pentru dezvoltarea amplasamentului (demolare structuri existente, reabilitare străzi/căi de acces, amenajări)
 • organizarea de șantier
 • clădire administrativă
 • construcție bazin de aerare, decantoare secundare, bazin tampon de nămol în exces, stație pompare acces și facilități de deznisipare și îndepărtare grăsimi.

CL 4, Lot 2 ”Construire staţie de epurare nouă în Olăneşti”

Contractant: SC Damila SRL, SC Danex Consult SRL și SC Hydro-Carpați SRL

Valoarea contractului: 13.268.758,90 lei (fără TVA)

Data semnării: 21 decembrie 2012

Data începerii: 17 ianuarie 2013

Durata contractului: 18 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Lucrări în derulare:

 • organizarea de şantier
 • clădire administrativă și laborator
 • s-au finalizat lucrările la următoarele obiective: facilități grătare fine, deznisipator și separator de grăsimi, bazin tampon de nămol în exces
 • se lucrează la următoarele obiective: bazin de aerare, decantoare secundare, stație pompare admisie.

CL 5 ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în aglomerarea Râmnicu Vâlcea, zona Sud”

Contractant: SC Govora SA, SC Protectchim SRL, SC Europan Prod SA, SC AlexConstruct SRL şi SC Ralunic SRL

Valoarea contractului: 36.628.138,63 lei (fără TVA)

Data semnării: 11 iunie 2012

Data începerii: 27 iunie 2012

Durata contractului: 28 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Lucrări finalizate:

 • extindere rețea de alimentare cu apă pe străzile: Intrarea Macarie, Ion Creangă, Lacului, Veteranilor, General Emanoil Florescu, Intrarea Crizantemei, Patriarh Iustinian Marina, Căminului, Mircea Buciu, Ion Filote, Ostroveni, Octavian Goga, Nicolae Enache, Romulus Popescu, Eugen Ciorăscu
 • reabilitare rețea de distribuție a apei, pe următoarele străzi: Tudor Vladimirescu, V. Olănescu, Mihai Viteazul, Independenței, Nicolae Bălcescu, Faleza Olănești, Lucian Blaga, Marin Sorescu, I.L. Caragiale, Marin Preda, Nicolae Iorga, Eugen Ciorăscu, Nichita Stănescu
 • lucrări la rețeaua de canalizare, pe următoarele străzi: Mircea Buciu, Dimitrie Drăghicescu, Eugen Ciorăscu, Ion Filote, Ostroveni, Prundului, Octavian Goga, Teodor Coman, Nicolae Enache, Romulus Popescu.

În prezent, se lucreaza la:

 • extindere rețea de apă pe străzile: Digului, Energiei, Corneliu Coposu
 • reabilitare rețea de distribuție a apei pe străzile: Nicolae Titulescu, Zorilor, Câmpului, Calea lui Traian
 • extindere rețea de canalizare pe străzile: Stolniceni, Răureni, Corneliu Coposu.

CL 11 ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Bălceşti”

Contractant:SC Hidroconstrucția SA

Valoarea contractului: 19.695.136,05 lei (fără TVA)

Data semnării: 02 aprilie 2014

Data începerii: 28 aprilie 2014

Durata contractului: 15 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Principalele lucrări care vor fi realizate:

 • extindere reţea de alimentare cu apă cu 6.777 m
 • reabilitare reţea de canalizare pe o lungime totală de 1.064 m
 • extindere reţea de canalizare cu 14.503 m
 • construirea a 7 stații noi de pompare ape uzate

CL 6 ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Râmnicu Vâlcea, zona Nord şi Ocnele Mari”

Contractant:: Asocierea formată din SC Antrepriză Construcții Montaj Nr. 4 București SA (în calitate de lider), SC Griro Development SRL, SC Protectchim SRL, SC EdilTurci SRL și SC I.C.O.P. SRL

Valoarea contractului: 33.505.076 lei (fără TVA)

Data semnării: 25 aprilie 2014

Data începerii: 28 mai 2014

Durata contractului: 16 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Principalele lucrări care vor fi realizate:

 • reabilitarea conductei de aducțiune de la Brădişor
 • extinderea reţelei de alimentare cu apă în Ocnele Mari cu 8.148 m
 • reabilitare reţea de canalizare în lungime totală de 862 m
 • extindere reţea de canalizare cu 28.705 m
 • construirea a 7 stații noi de pompare ape uzate.

CL 10 ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în Băbeni”

Contractant:: SC Govora SA Râmnicu Vâlcea

Valoarea contractului: 20.808.219,69 lei (fără TVA)

Data semnării: 15 mai 2014

Data începerii: 02 iunie 2014

Durata contractului: 16 luni (plus 12 luni perioada de notificare a defectelor)

Principalele lucrări care vor fi realizate:

 • extinderea conductei de aducțiune cu 10.122 m
 • extinderea reţelei de alimentare cu apă cu 8.115 m
 • reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă în lungime totală de 2.451 m
 • reabilitarea reţelei de canalizare în lungime totală de 862 m
 • extinderea reţelei de canalizare cu 5.990 m
 • construirea unei stții noi de pompare ape uzate.

Sunteti aici: Stadiu implementare