ÎNŞTIINŢARE

În conformitate cu Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice numărul 906110/20.04.2021 aprobat prin Hotarârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,APA VÂLCEA,, numărul 15/30.08.2021 și cu prevederile art.35 alin.8 din Legea Serviciului de alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că începând cu data de 01.10.2021, pentru întreaga arie de operare a Apavil SA, se vor aplica următoarele prețuri și tarife:

Facem precizarea că TVA-ul calculat la prețul/tariful la apa potabilă/ canalizare –epurare este în procent de 9%.