Rezultatele aşteptate ale proiectului:
  • Pentru sectorul alimentare cu apă: creşterea ratei de conectare în sistemele de alimentare cu apă la 100%, reducerea pierderilor de apă, creşterea securităţii sistemului, asigurarea accesului la servicii de alimentare cu apă de calitate.
  • Pentru sectorul canalizare/ epurare: creşterea ratei de conectare în sistemele de canalizare la 100% pentru conformarea cu Directiva privind Apele Uzate Urbane 91/271/CEE, reducerea infiltraţiilor, creşterea securităţii sistemelor de colectare şi tratare, îmbunătăţirea calităţii emisarilor şi a cursurilor de apă în general prin reabilitarea reţelei de canalizare, astfel încât tot debitul colectat sa fie transportat şi tratat corespunzător în staţiile de epurare, asigurarea accesului la servicii de calitate în ce priveşte colectarea şi epurarea apei uzate.
Sunteti aici: Prezentare Rezultate asteptate